Samodzielne naliczanie przez pracowników 50% KUP

Kacper Kanka
Kacper Kanka Konsultant
kontakt
Tomasz Socha
Tomasz Socha Associate Partner
kontakt

Pracownik samodzielnie nalicza podwyższone koszty? Kompleksowa regulacja na poziomie organizacji umożliwi bezpieczne naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu.

Klienci często pytają nas o opinię na temat wykazywania przez pracowników w zeznaniu rocznym 50% kosztów uzyskania przychodu, gdy otrzymany od pracodawcy PIT-11 tych kosztów nie uwzględnia. Kwestia na nabrała szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy część pracodawców zdecydowała się wstrzymać naliczanie podwyższonych kosztów ze względu na duże zamieszanie związane ze zmianą przepisów oraz stanowiskiem organów podatkowych.

W teorii, pracownik ma możliwość samodzielnego naliczenia 50% kosztów podatkowych. Nie jest on związany otrzymaną informacją podatkową od pracodawcy. Potwierdza to szereg pozytywnych interpretacji wydanych na przestrzeni kilkunastu lat.

W praktyce, tego typu sytuacja może rodzić istotne ryzyko. Pierwsza wątpliwość jest związana z przypisaniem części wynagrodzenia do rozporządzania majątkowym prawem autorskim. Wymaga to dostosowania umowy o pracę oraz aktów wewnętrznych w ramach organizacji. Braki w tym zakresie mogą doprowadzić do ożywionej dyskusji z organem podatkowym.

Po drugie, aby móc korzystać z tej preferencji podatkowej, należy w sposób dostateczny wykazać powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego i praw pokrewnych, związanego z rodzajem działalności twórczej wskazanej wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wielu przypadkach pracownicy nie mają możliwości zbierania tego typu dowodów ze względu na konieczność zachowania poufności.

Na koniec warto dodać, że często otrzymane przez pracowników interpretacje warunkowo potwierdzały stanowisko organów podatkowych. W skrócie, zdaniem organu twoje stanowisko jest prawidłowe, o ile zostaną spełnione przesłanki opisane wyżej. W wielu zatem sytuacjach, tego typu interpretacja może być dla podatników swego rodzaju pułapką prawną.

Jaka jest więc konkluzja? Nasze doświadczenie podpowiada nam, że konieczne jest przyjęcie odpowiednich rozwiązań na poziomie organizacji w celu bezpiecznego naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Przyzwolenie, nawet niewypowiedziane, by pracownicy samodzielnie naliczali podwyższone koszty bez głębszej refleksji, czy jest to zasadne, nie jest adekwatnym rozwiązaniem tej kwestii – zarówno z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego, jak i zadbania o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeśli pojawią się pierwsze sygnały, że pracownicy mają tego typu plany, rekomendujemy otwartą dyskusję na ten temat i zainicjowanie działań mających na celu wdrożenie bezpiecznych rozwiązań umożliwiających korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodu.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>