Rząd poprawia projekt PPK

Magdalena Głowacka
Magdalena Głowacka Starszy Konsultant
kontakt
Iwo Turecki
Iwo Turecki Menedżer
kontakt

Ostatnie zmiany w projekcie ustawy o PPK doprecyzowują kwestie prywatności środków, różnicują wysokość wpłat oraz prowadzą do większej profesjonalizacji zarządzania PPK.

Ministerstwo Finansów prowadziło w ostatnich miesiącach konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W ich efekcie projekt zaktualizowało i przekazało go 25 maja do ostatecznych konsultacji.

Najważniejsze zmiany dotyczące instytucji oferujących PPK:

  • poszerzono wachlarz instytucji, które mogą oferować PPK. Obok Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dopuszczono także Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń
  • podniesiono do 25 mln zł minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK (wcześniejszy minimalny poziom wynosił 10 mln zł). Zmiana ma na celu ograniczenie instytucji oferujących PPK do tych o odpowiedniej wiarygodności i stabilności finansowej
  • doprecyzowano politykę inwestycyjną instytucji, które mogą oferować PPK oraz zwiększono wymagania związane z otrzymaniem premii w wysokości 0,1% za wyniki inwestycyjne
  • zmniejszono opłatę za przystąpienie do portalu PPK i możliwość oferowania PPK do maksymalnie 750 tys. zł (z 1 mln zł)
  • zmniejszono roczną opłatę ewidencyjną na rzecz PFR z 1 zł do 0,20 zł za uczestnika

Najważniejsze zmiany dla podmiotów zatrudniających oraz uczestników PPK:

  • wprowadzono zapis o prywatności środków zgromadzonych przez uczestnika u  podmiotów prowadzących PPK, a także wskazano, że środki wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia
  • zróżnicowano poziom wpłat na PPK w zależności od dochodów. Osoby najmniej zarabiające (osoby, których suma dochodów ze wszystkich źródeł nie przekracza 2100 zł brutto) będą mogły wpłacać na PPK niższe składki, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia przy jednoczesnym zachowaniu poziomu 1,5% wpłat pracodawcy oraz dopłat 240 zł ze strony państwa. Uwzględniony zatem został postulat związków zawodowych, aby trudna sytuacja materialna najmniej zarabiających nie wykluczała ich z systemu PPK
  • wydłużono do 4 lat (z poprzednio proponowanych 2 lat) okres pomiędzy automatycznymi ponownymi zapisami do PPK (po wcześniejszej rezygnacji uczestnika)
  • złagodzono kary dla podmiotów zatrudniających za zniechęcanie do oszczędzania w PPK – wcześniejszy projekt przewidywał również kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, obecna forma projektu ustawy  określa  jedynie sankcje finansowe.

Obecny kształt projektu ustawy o PPK to krok do przodu w porównaniu z poprzednim projektem – to dlatego, że uwzględniono wnioski wynikające z konsultacji społecznych. Zmiany prowadzą do większej ochrony prywatności zgromadzonych środków oraz profesjonalizacji zarządzania PPK.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zmian w prawie związanych z zatrudnianiem pracowników? Obejrzyj webcast EY: Wynagrodzenia w kontekście zmian PIT – możliwości i rozwiązania.

Więcej informacji o webcaście


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>