RPO widzi zagrożenia w podpisaniu FATCA przez Polskę

Rzecznik praw obywatelskich obawia się naruszenia m.in. zasad konstytucyjnych w związku z podjęciem przez polskie władze działań zmierzających do zawarcia między Polską i USA porozumienia o przekazywaniu informacji o rezydentach podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki na potrzeby kontroli skarbowej, związanym z ustawą o ujawnianiu informacji finansowych o rachunkach zagranicznych na cele podatkowe (FATCA). Aby sprawę zbadać rzecznik poprosiła ministra finansów o wyjaśnienia w tym zakresie.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie FATCA amerykańskie służby podatkowe będą wymagały od instytucji finansowych raportowania informacji o statusie podatkowym klientów z punktu widzenia ich rezydencji podatkowej w USA.

Zdaniem RPO w pierwszej kolejności wprowadzenie tej umowy w życie może naruszać ochronę prywatności polskich obywateli. Ponadto nałożenie tego rodzaju obowiązków może stanowić ingerencję w wolność działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw.

Jednocześnie rzecznik przypomniała, że przed podjęciem zobowiązań międzynarodowych należy przeanalizować czy konieczne do realizacji tych zobowiązań zmiany polskiego prawa będą dopuszczalne w związku z konstytucyjnymi wymaganiami wobec ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. Nie ulega wątpliwości – jak podkreśla RPO – że konstytucyjne wolności i prawa mogą podlegać ograniczeniom. Jednak wprowadzenie ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności lub praw wymaga wskazania przez ustawodawcę jakie wartości konstytucyjne będą realizowane przez wprowadzoną regulację.

– W świetle opisanego standardu konstytucyjnego powstaje wątpliwość czy przekazywanie danych o rachunkach bankowych polskich obywateli amerykańskiej administracji w celu uszczelnienia amerykańskiego systemu podatkowego będzie dopuszczalne konstytucyjnie – zastanawia się w piśmie do ministra finansów rzecznik praw obywatelskich.

Aby swoje wątpliwości rozwiać rzecznik poprosiła o wyjaśnienia szefa MF w tej sprawie.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>