Rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych zatwierdzone

Michał Koper
Michał Koper Starszy Menedżer
kontakt

Prezydent podpisał ustawy wprowadzające bezprecedensowe zmiany w PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Prezydent podpisał 14 listopada 2018 r. ustawę wprowadzającą ważne zmiany w ustawie o CIT, PIT oraz Ordynacji podatkowej. Dotyczą one m.in. istotnych zmian w zakresie w podatku u źródła, nowego obowiązku raportowania tzw. schematów podatkowych („MDR”) oraz wprowadzenia podatku od niezrealizowanych zysków (exit tax).

Wcześniej – 13 listopada 2018 r. – Prezydent podpisał inną przedłożoną mu ustawę zmieniającą m.in. przepisy CIT i PIT. Wprowadza ona m.in. stawkę CIT na poziomie 9 proc. dla małych podatników oraz nowe zasady rozliczania wydatków z tytułu samochodów osobowych.

Nowelizacje wprowadzają daleko idące zmiany w systemie podatkowym  Do najważniejszych zmian należą:

w zakresie CIT i PIT

 • nowe zasady poboru podatku u źródła – zgodnie z nową zasadą, płatnik będzie pobierał podatek z chwilą płatności, następnie podatnik będzie rozpocząć procedurę ubiegania się o jego zwrot
 • wprowadzenie exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków – podatek dotyczyć będzie osób prawnych i fizycznych
 • ulga IP Box: preferencyjne opodatkowanie 5 proc. stawką dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej
 • nowa, obniżona stawka CIT w wysokości 9 proc. dla małych podatników
 • wprowadzenie rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności
 • znaczące zmiany w zakresie cen transferowych
 • zmiany w regulacjach dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)
 • nowe zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej i innych (niezwiązanych z prowadzoną działalnością)
 • złagodzenie warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej
 • wprowadzenie odrębnych zasad opodatkowania dochodów z walut wirtualnych

w zakresie Ordynacji podatkowej

 • obowiązek informowania o schematach – dotyczyć on będzie przede wszystkim tzw. promotorów (czyli m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków i innych ekspertów, ale również samych podatników); będą oni musieli informować o schematach transgranicznych i krajowych
 • zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania – organ podatkowy będzie mógł sięgać po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania zawsze, gdy korzyść podatkowa będzie „głównym lub jednym z głównych celów” danej czynności (obecnie może zakwestionować transakcję tylko wtedy, gdy jest ona dokonana „przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”)
 • możliwości stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania również do płatników – dotychczas definicja korzyści podatkowej dotyczyła zobowiązań podatkowych podatników
 • zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych
 • wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania – wyniesie ono 10% korzyści podatkowej, a w zakresie podatków innych niż CIT i PIT (z wyłączeniem zryczałtowanych form opodatkowania) – 40%
 • możliwość uchylania interpretacji przez szefa KAS, jeśli po ich wydaniu dostrzeże możliwość optymalizacji

Prezydent podpisał również ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wprowadzającą daninę solidarnościową w wysokości 4% dla podatników, których przychody w danym roku przekroczą 1 mln zł). Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta ustawa dotycząca Pracowniczych Planach Kapitałowych zostanie podpisana 19 listopada 2018 r.

Czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków jest już bardzo mało, dlatego przedsiębiorcy powinni podjąć odpowiednie działania w celu weryfikacji wpływu zmian na ich rozliczenia podatkowe.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>