Rekompensaty kosztów pośrednich emisji CO2 dla odbiorców energochłonnych – termin na złożenie wniosku do końca marca 2020 r.

Przyjęta w dniu 19 lipca 2019 r. Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych przewiduje możliwość zwrotu części kosztów pośrednich emisji CO2, przenoszonych na odbiorców energii elektrycznej.

W ramach systemu rekompensat sektorowych, wiele firm z branż energochłonnych ma możliwość uzyskania corocznego, liczonego w milionach złotych, zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych przez nie kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2. Jest to rozwiązanie dopuszczalne przez prawo UE i znane z innych krajów członkowskich. Zgodnie z zaplanowanym budżetem, do podziału w pierwszych dwóch latach będzie aż 1,8 miliarda złotych.

Rekompensaty przyznawane są w drodze decyzji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki, a  ich wysokość ustalana jest w oparciu o dane przekazane przez wnioskodawcę.

Formularz wniosku, umożliwiający jego wydrukowanie, podpisanie oraz przekazanie do URE w postaci papierowej, a także przekazanie w postaci elektronicznej, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej URE, w sekcji zatytułowanej Rekompensaty sektorowe.

Wniosek o przyznanie rekompensat za rok 2019 należy złożyć do URE do dnia 31 marca 2020r.

Wszelkie instrukcje oraz załączniki potrzebne na etapie przygotowania wniosku znajdziecie Państwo na stronie Urzędu pod LINKIEM.

Konsultanci EY są ekspertami z bogatym doświadczeniem w doradztwie z zakresu regulacji sektora energetycznego. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla obiorców energii elektrycznej, w tym w procesie ubiegania się o przyznanie rekompensat na pokrycie kosztów pośrednich emisji.

Zapraszamy do odtworzenia nagrania z Webcastu EY

Rekompensaty kosztów pośrednich emisji CO2 dla odbiorców energochłonnych

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>