Reforma stawek VAT – ważne zmiany dla podatników

Sławomir Czajka
Sławomir Czajka Associate Partner
kontakt

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja) nakierowaną m.in. na uproszczenie matrycy stawek VAT oraz ujednolicenie stawek dla towarów podobnych. Etap prac legislacyjnych został zakończony i nowelizacja oczekuje już jedynie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Dotychczasowe regulacje w zakresie stawek VAT sprawiały liczne problemy i budziły szereg wątpliwości. Często jeden towar był bowiem odmiennie klasyfikowany na gruncie PKWiU przez podatników, organy statystyczne i/lub organy podatkowe co generowało liczne spory między podatnikami a fiskusem. Jednocześnie, dotychczasowy system nie przewidywał jakichkolwiek instrumentów, które umożliwiałyby potwierdzenia danej stawki VAT lub klasyfikacji PKWiU.

Nowelizacja wprowadzi szereg zmian w obecnie obowiązującym systemie VAT ujednolicając i ułatwiając jego stosowanie. Z dniem wejścia w życie nowelizacji:

  • w zakresie towarów dotychczasowa klasyfikacja PKWiU zostanie całkowicie zastąpiona przez Nomenklaturę Scaloną (CN),
  • w przypadku usług zastosowanie znajdzie PKWiU (przy czym w założeniu ma to być nowsza wersja z 2015 r.),
  • ustanowiona zostanie nowa matryca preferencyjnych stawek VAT (5% i 8%),
  • mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
  • podatnicy będą mogli potwierdzać określoną stawkę VAT lub klasyfikację statystyczną w drodze Wiążącej Informacji Stawkowej.

W raporcie EY: Stawki VAT. Problemy, nadchodzące zmiany i proponowane rozwiązania. przedstawiamy zwięzłe podsumowanie funkcjonowania dotychczasowego systemu stawek VAT, wprowadzone zmiany oraz termin ich wejścia w życie.

Pobierz raport 

Mamy nadzieję, iż powyższa informacja okaże się dla Państwa przydatna. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, z przyjemnością omówimy wpływ wprowadzanych zmian na obecnie stosowane stawki VAT w rozliczeniach Państwa spółki.

Rozwiązanie EY: Nowy system stawek VAT – nowe możliwości i ryzyka.

Współautor: Rafał Gołba


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>