Raport CbC do końca roku

Jakub Szarłowicz
Jakub Szarłowicz Starszy Konsultant
kontakt

Jednostki dominujące z siedzibą w Polsce mają obowiązek złożenia raportu country-by-country za 2017 r. do końca 2018 r.

Uprzejmie przypominamy, że dla podatników, których sprawozdawczy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 31 grudnia 2018 r. upływa termin dla wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych związanych z tzw. raportowaniem country-by-country.

Raport CbC

Co do zasady jednostki dominujące z siedzibą w Polsce mają obowiązek złożenia raportu za 2017 r. do końca 2018 r.

Raport CbC przekazuje co do zasady jednostka dominująca w terminie 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. Przez sprawozdawczy rok obrotowy ustawa rozumie rok obrotowy, za który sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Przyjmując założenie, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to raport CbC powinien zostać złożony za 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. [Art. 83 w zw. z art. 82 pkt 8]

Powiadomienie CbC-P

Powiadomienie CbC-P, przy założeniu, że sprawozdawczy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, podatnicy powinni złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. za 2018 r. Powiadomienie powinno zostać złożone w formie elektronicznej do Szefa KAS. Formularze mają być dostępne na portalu e-deklaracje. [art. 86 ust. 1]

Dodatkowo, pragniemy poinformować, że obecnie trwają prace w MF nad kolejną wersją wyjaśnień, zawierających odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które – zgodnie z zapowiedziami MF – mają ukazać się na początku grudnia.

Oczywiście chętnie omówimy szczegółowy zakres tych regulacji i ich potencjalny wpływ na Państwa działalność.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>