Pula zwolnienia strefowego będzie szybciej wykorzystana

Agnieszka Śliwa
Agnieszka Śliwa Starszy Konsultant
kontakt

Styczniowa nowelizacja CIT potwierdzona ostatnimi interpretacjami KIS wskazuje na stosowanie ograniczeń w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodu wydatków także w stosunku do kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania.

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów (KUP) koszty finansowania dłużnego w wysokości przekraczającej 30 % EBITDA (art. 15c ustawy o CIT). Mają też obowiązek wyłączyć z KUP wydatki na usługi niematerialne i należności licencyjne w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% EBITDA (art. 15e ustawy o CIT).

Zmiany to efekt  przede wszystkim implementacji Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2016/1164 (Dyrektywa ATAD), która ma na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania.

Definicja EBITDA

Mechanizmy limitowania KUP opierają się o wyliczenie wartości EBITDA, która powinna być kalkulowana jako:

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = (𝑃 − 𝑂𝑝) − (𝐾 – 𝐴  −𝑂𝑘)

P – suma uzyskanych przychodów ze wszystkich źródeł

K – suma kosztów uzyskania przychodów

A – suma podatkowych odpisów amortyzacyjnych

Op – przychody z tytułu odsetek (art. 15e) /przychody o charakterze odsetkowym (art. 15c)

Ok – koszty z tytułu odsetek (art. 15e) /koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (art. 15c)

Istotne jest jednak, że przepisy regulujące EBITDA odwołują się do art. 7 ust. 3 ustawy o CIT, stanowiącego o wyłączeniu przychodów niepodlegających opodatkowaniu CIT lub wolnych od podatku.

W samej zaś Dyrektywie ATAD wskazano, że maksymalna wysokość odsetek podlegających odliczeniu powinna uwzględniać wyłącznie dochód podlegający opodatkowaniu. W szczególności Rada UE zaznaczyła, że przychody zwolnione z podatku nie powinny być kompensowane kosztami finansowania stanowiącymi KUP.

W rezultacie, po stronie podatników prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych pojawiła się wątpliwość czy powyższe restrykcje stosuje się także do kosztów związanych z przychodami osiągniętymi z tytułu prowadzenia działalności strefowej.

Restrykcje a koszty SSE

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał ostatnio interpretacje indywidualne w tym zakresie (z dnia 19 września 2018 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.248.2018.1.MM oraz z dnia 20 września 2018 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.300.2018.1.PH). Organ zakwestionował stanowisko podatników i stwierdził, że restrykcje w zaliczaniu do KUP kosztów finansowania dłużnego oraz wydatków na usługi niematerialne i należności licencyjne stosuje się do:

  • kosztów związanych z działalnością zwolnioną z opodatkowania

oraz

  • kosztów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i z działalnością zwolnioną z opodatkowania

Zdaniem Dyrektora KIS, dochód podatników prowadzących działalność strefową powinien być ustalany na takich samych zasadach jak dochód innych podmiotów.  W szczególności, jak zauważone zostało w interpretacjach, wysokość kosztów stanowiących KUP ma istotne przełożenie na ewentualną możliwość wcześniejszego wykorzystania kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania.

W rezultacie, zdaniem Organu, nie ma powodu, aby nowych regulacji nie stosować do kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania.

EBITDA a działalność strefowa

Wątpliwości budzi jednak nadal kwestia sposobu kalkulacji EBITDA w przypadku podmiotów prowadzących działalność zwolnioną z opodatkowania. W wydanych interpretacjach Organ nie odniósł się do tego zagadnienia. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę brzmienie Dyrektywy ATAD oraz sposób jej implementacji do polskiej ustawy o CIT, niewykluczone, że organy podatkowe uznają, że EBITDA powinna być kalkulowana jedynie w oparciu o przychody i koszty podlegające opodatkowaniu CIT.

W przypadku wielu podmiotów strefowych takie podejście będzie skutkować wzrostem wykazywanego dochodu i tym samym może skutkować dużo szybszym wykorzystaniem puli dostępnego zwolnienia.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego Webcastu EY: 8 dużych zmian, które czekają podatników w 2019 r. – szanse i wyzwania.

Rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>