PSI: kryteria ilościowe inwestycji

Na zwolnienie podatkowe mogą liczyć tylko te inwestycje, które poniosą wymaganą wartość kosztów inwestycyjnych. Limit ten zależy głównie od lokalizacji inwestycji i może wynieść od 200 tys. zł do 100 mln zł.

Jak wspominaliśmy w poprzednim wpisie na blogu, w zeszłym tygodniu weszły w życie przepisy wykonawcze dotyczące zwolnień podatkowych udzielanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To oznacza, że można już formalnie ubiegać się o decyzje o wsparciu. Powstaje jednak pytanie, jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie.

To, że wspierane są inwestycje na terenie całej Polski wiadomo powszechnie. W końcu to jest najbardziej przełomowa zmiana w nowym systemie pomocy – do tej pory wspierane były wyłącznie inwestycje zlokalizowane na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (który pokrywał obszar tylko 0,08% powierzchni naszego kraju). Teraz cała Polska jest strefą ekonomiczną.

Czy to jednak oznacza, że każda inwestycja może liczyć na zwolnienie podatkowe? Niestety nie. W praktyce bowiem inwestycje będą musiały spełnić określone wymogi ilościowe (dotyczące wartości kosztów inwestycji) oraz jakościowe (dotyczące kluczowych aspektów inwestycji, jak sektor gospodarki, jakość miejsc pracy, wpływ na środowisko itp.). Wymogi jakościowe przybliżymy w kolejnym tekście, dziś chcieliśmy się skoncentrować na kryterium ilościowym.

Jak wspomniano powyżej, kryterium ilościowe dotyczy minimalnej wartości kosztów inwestycji. Kosztami tymi mogą być nakłady inwestycyjne albo dwuletnie koszty pracy nowych pracowników. Minimalna wymagana wartość kosztów jest uzależniona od lokalizacji inwestycji, a w szczególności od poziomu bezrobocia w danym powiecie w porównaniu do średniego poziomu bezrobocia w kraju. W zależności, czy w lokalizacji inwestycji bezrobocie jest wyższe czy niższe od średniej krajowej i o ile, minimalny wymagany poziom kosztów inwestycji dla projektów przemysłowych realizowanych przez dużych przedsiębiorców może wynieść od 10 do 100 mln zł.

Szczegółowe progi przedstawia poniższa tabela (Tabela 1):

Stopa bezrobocia w danym powiecie jako procent średniej krajowej Koszty kwalifikowane (mln zł)
⩽ 60% ⩾ 100
60%-100%> ⩾ 80
100%-130%> ⩾ 60
130%-160%> ⩾ 40
160%-200%> ⩾ 20
200%-250%> ⩾ 15
> 250% ⩾ 10

Czyli, przykładowo, duża firma planująca inwestycję we Wrocławiu, gdzie stopa bezrobocia wynosi niecałe 36% średniego bezrobocia w kraju, będzie musiała ponieść 100 mln zł, żeby móc się ubiegać o zwolnienie podatkowe.

Jednak od tych wartości przewidziano znaczące obniżki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dla sektora usług nowoczesnych i działalności badawczo-rozwojowej.

Szczegółowy poziom minimalnych nakładów inwestycyjnych dla tych grup przedsiębiorców przedstawia poniższa tabela (Tabela 2):

Grupa przedsiębiorców Wartość progu minimalnego jako procent progu podstawowego ustalonego zgodnie z Tabelą 1
Średni przedsiębiorcy 20%
Mali przedsiębiorcy 5%
Mikroprzedsiębiorcy 2%
Usługi nowoczesne oraz B+R 5%

Zgodnie z powyższym, jeśli ta sama duża firma będzie planowała we Wrocławiu inwestycję polegającą na utworzeniu centrum usług nowoczesnych dla biznesu, to wystarczy, że poniesie koszty inwestycji o wartości 5% wyżej wskazanych 100 mln zł, czyli 5 mln zł. Analogicznie będą kalkulowane obniżki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Warto jednak wspomnieć o jeszcze jednej preferencji przewidzianej dla inwestycji zlokalizowanych w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z takimi miastami. Dla inwestycji realizowanych w takich lokalizacjach podstawowy wymóg dotyczący wartości kosztów inwestycji zawsze wyniesie 10 mln zł, niezależnie od poziomu stopy bezrobocia. Obniżki dla sektora MŚP oraz sektora usług nowoczesnych stosuje się tu analogicznie.

Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, o którym więcej pisaliśmy tutaj. Lista ta obejmuje aż 122 miasta. Jeśli dodać do tego gminy sąsiadujące to preferencja obejmie około 250 lokalizacji w Polsce. Co ciekawe często są to miasta i gminy o bardzo wysokim poziomie rozwoju i niskim bezrobociu, jak np. Katowice i Gliwice w województwie śląskim.

W kolejnych wpisach będziemy analizować inne kluczowe dla inwestorów kwestie, jak kryteria jakościowe oraz definicja sektora usług nowoczesnych dla biznesu. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Chcesz dowiedzieć się, jak wejście w życie Polskiej Strefy Inwestycji ułatwi proces uzyskania ulg? Chcesz zaplanować całą inwestycję, aby najbardziej efektywnie wykorzystać regulację pod kątem efektywności pomocy w danym regionie? Zapraszamy do obejrzenia archiwalnego webcastu „Polska Strefa Inwestycji w praktyce”.

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>