PSI dla centrów usług wspólnych

Każdy przedsiębiorca, który planuje zatrudnienie nowych pracowników czy poniesienie wydatków inwestycyjnych, może sprawdzić czy ma szansę otrzymać zwolnienie podatkowe w związku z realizacją nowej inwestycji zlokalizowanej w dowolnym miejscu Polski.

Centra usług wspólnych w Polsce mogą ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to nowy program wsparcia oferowany przedsiębiorcom od września 2018 r. Z miesiąca na miesiąc zainteresowanie programem jest coraz większe, co przekłada się na liczbę wydanych decyzji o wsparciu.

Sektor usług nowoczesnych ma łatwiej

W celu uzyskania zwolnienia podatkowego wymagane jest m.in. spełnienie określonych kryteriów ilościowych, czyli poniesienie o określonej wartości:

  • dwuletnich kosztów pracy (wynagrodzenia brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne) nowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub
  • wydatków inwestycyjnych w ramach zdefiniowanych kategorii.

Poziom minimalnych wydatków jest określony dla każdej lokalizacji w Polsce, a ich wartość wynosi od 10 do 100 mln PLN (dla dużych firm).

Jednakże, według zasad programu wskazane powyżej poziomy minimalne zostały obniżone o 95% dla firm prowadzących działalność w sektorze usług nowoczesnych dla biznesu. To oznacza, iż nawet najwyższy próg minimalnych kosztów pracy nowych pracowników w okresie 2 lat wynosi tylko 5 mln PLN. Biorąc pod uwagę średnie wynagrodzenia w sektorze, planowanie zwiększenia zatrudnienia o 25-40 nowych pracowników może już pozwolić na ubieganie się o zwolnienie podatkowe.

Powyższe preferencje są dostępne dla firm z tzw. sektora usług nowoczesnych dla biznesu, który obejmuje następujące usługi przyporządkowane do określonych kodów PKWiU:

Tworzenie oprogramowania 58.29 (z wyłączeniem 58.29.5)
Tworzenie oprogramowania i doradztwo w zakresie informatyki i usług powiązanych Dział 62 (z wyłączeniem 62.01.2)
Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych 63.11.1
Audyt finansowy 69.20.1
Rachunkowo-księgowe 69.20.2
Firm centralne (head offices) i doradztwo związane z zarządzaniem (np. strategicznym, rynkiem, ryzykiem, projektami, zasobami ludzkimi, PR i komunikacja) Dział 70
Architektoniczne i inżynierskie oraz w zakresie badań i analiz technicznych Dział 71
Badania naukowe i prace rozwojowe Dział 72
Specjalistyczne projektowanie 74.1
Doradztwo w sprawach środowiska 74.90.13
Centra telefoniczne (call center) 82.2
Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego 95.1

Zwolnienie podatkowe dla całej firmy

Zwolnienie podatkowe przyznawane jest na tzw. inwestycję początkową. W przypadku centrów usług wspólnych inwestycja początkowa musi wiązać się z zatrudnieniem nowych pracowników na podstawie umów o pracę. Inwestycja może przykładowo polegać na wynajęciu nowego biura, wprowadzeniu nowej usługi w portfolio usług dla klientów czy zwiększenie liczby obsługiwanych klientów. Szereg działań rozwojowych może wpisywać się w zakres definicji nowej inwestycji.

W świetle najnowszej praktyki, zwolnieniem podatkowym może zostać objęty cały dochód z działalności, która jest prowadzona w określonej lokalizacji oraz jej przedmiot wpisuje się w kody PKWiU wskazane w decyzji o wsparciu. Czyli nie tylko dochód wygenerowany wprost w efekcie realizacji inwestycji, np. przez nowych pracowników, może być potraktowany jako zwolniony. Wyjaśnijmy to na uproszczonym przykładzie.

Przykład

Centrum usług wspólnych (CUW) zlokalizowane w Krakowie zatrudnia 280 pracowników, którzy świadczą usługi IT. Zarząd CUW postanawia wprowadzić nową usługę polegającą na rozwoju aplikacji IT z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Klasyfikacja nowej usługi na gruncie PKWiU nie różni się od tej dla dotychczasowej działalności.

W celu oferowania nowej usługi CUW postanawia zatrudnić dodatkowych 25 pracowników na podstawie umowy o pracę ze średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto w wysokości 9 tys. zł. Dwuletnie koszty pracy tych pracowników wyniosą ok. 6,5 mln zł (płace oraz składki ZUS). Nowi pracownicy będą zatrudnieni w dotychczasowym biurze w Krakowie.

W związku z realizacją projektu CUW uzyskało decyzję o wsparciu, na podstawie której przysługuje zwolnienie podatkowe w wysokości 2 mln 275 tys. PLN (35% x 6,5 mln PLN), tj. podatek dochodowy niezapłacony przez CUW. Roczny dochód do opodatkowania całej działalności CUW wynosi 5 mln PLN, a tym samym należny podatek dochodowy wynosi 950 tys. PLN. CUW wykorzysta przysługujące jej zwolnienie podatkowe przez okres trochę ponad 2 lat.

Podsumowanie

Na bazie tego przykładu korzyści, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy z sektora usług w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, mówią same za siebie. Dlatego jeżeli rozważany jest rozwój firmy poprzez zwiększenia zatrudnienia w tym roku czy kolejnych latach, warto sprawdzić wcześniej (bo najpierw należy ubiegać się o zwolnienie podatkowe, a potem można rozpoczynać projekt czy zatrudniać pracowników) czy jest możliwe zabezpieczenia zwolnienia podatkowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do kontaktu.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>