Przeprowadzka do nowego biura bez podatkowych kłopotów

Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – potwierdził NSA w uchwale z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2/12). To rozstrzygnięcie jest istotne dla wszystkich firm, które poniosły wydatki adaptacyjne kwalifikowane jako inwestycje w obcym środku trwałym, np. zmieniają biuro i przenoszą się do innej lokalizacji w momencie gdy inwestycja w środku trwałym nie została jeszcze w całości podatkowo rozpoznana.

Stanowisko NSA jest korzystne dla podatników i wyjaśnia kilka kluczowych kwestii, które dotychczas budziły wątpliwości, zwłaszcza w praktyce organów podatkowych.

Skład 7 sędziów NSA uznał, że strata w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym, czyli np. strata wynikająca z pozostawienia ulepszeń w dotychczasowym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem okresu ich amortyzacji, może być kosztem podatkowym.

Przy okazji sąd zwrócił uwagę na ważne aspekty związane z likwidacją inwestycji w środku trwałym. Warto spojrzeć na dwa z nich. Pierwszy dotyczy pojęcia likwidacji. Zdaniem sądu należy je rozumieć szerzej, nie tylko jako fizyczną destrukcję, lecz również jako samo wykreślenie z ewidencji środków trwałych. Tu fiskus nie powinien już oponować.

Drugi dotyczy tego, że zaliczenie w koszty niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym broni się, gdy jest gospodarczo i ekonomicznie uzasadnione. Zdaniem 7 sędziów NSA przy rozliczaniu strat należy brać pod uwagę typowe działania przedsiębiorcy i charakter jego działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli strata wynika z świadomych i kierunkowych działań przedsiębiorcy, zgodnych z jego strategia biznesową, może on ująć ją w kosztach uzyskania przychodów. Przeprowadzka do nowego biura jest przecież działaniem świadomym ekonomicznie uzasadnionym, np. niższymi kosztami, lub brakiem opłacalności biznesu w dotychczasowej lokalizacji.

Uchwała 7 sędziów NSA jest ważnym kamieniem milowym, ponieważ potwierdza wyraźną już linię w orzecznictwie podatkowym dotyczącym likwidacji inwestycji w obcych środkach trwałych. Dodatkowo, jako uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne, w tej, konkretnej sprawie wiąże bezwzględnie. W doktrynie przyjmuje się, że takie uchwały wiążą nie tylko w rozstrzyganej sprawie, ale również w podobnych. Należy więc oczekiwać, że organy będą się do niej stosować przy rozstrzyganiu podobnych zagadnień podatkowych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>