Przełomowy wyrok TK w zakresie podatku od nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny potwierdził wadliwość podejścia organów podatkowych kwalifikujących część obiektów budowlanych do opodatkowania jako budowle. Podatnicy mają miesiąc by złożyć wniosek o wznowienie postępowania podatkowego od daty publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

13 grudnia 2017 r. zapadł korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) dotyczący podatku od nieruchomości w sprawie prowadzonej przez EY.

Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że każdy obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty oraz dach powinien być kwalifikowany jako budynek dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Trybunał za niezgodne z Konstytucją uznał przepisy art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim dopuszczają one posługiwanie się pozaustawową przesłanką funkcji / przeznaczenia przy kwalifikacji obiektu budowlanego.

Do tej pory organy podatkowe – w odniesieniu do niektórych obiektów, które spełniały ww. przesłanki ustawowe, lecz nie były budynkami w potocznym rozumieniu (m.in. kontenery telekomunikacyjne, kontenerowe stacje rozdzielcze, kontenerowe stacje redukcji gazu, silosy, itp.) – uznawały, że obiekty te powinny być opodatkowane jako budowle, ponieważ ich funkcja (przeznaczenie) wskazuje na to, że nie stanowią one budynków.

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdza wadliwość takiego podejścia organów podatkowych. Co więcej, pozwala on również na wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań podatkowych i sądowych, w których organy podatkowe posłużyły się przesłanką funkcji (przeznaczenia) przy kwalifikacji obiektu budowlanego dla celów opodatkowania. Pragniemy zwrócić uwagę, iż wniosek o wznowienie postępowania podatkowego powinien zostać złożony w terminie miesiąca, a wniosek o wznowienie postępowania sądowego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też warto jak najszybciej przyjrzeć się czy posiadają Państwo budynki, które są / były klasyfikowane dla celów podatkowych jako budowle ze względu na przesłankę funkcji, aby zmieścić się we wskazanych ramach czasowych.

Powiązane wpisy


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>