Przedsiębiorcy czekają na PSI. Znamy termin wejścia w życie

Ustawa o PSI powinna wejść w życie do 29 czerwca. Pierwsze decyzje o wsparciu już w wakacje.

Prezydent podpisał 1 czerwca ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Tworzy ona podwaliny pod Polską Strefę Inwestycji (PSI), w którym cała Polska stanie się Specjalną Strefą Ekonomiczną, a wsparcie będą mogły uzyskać inwestycje bez lokalizacyjnych ograniczeń strefowych. Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, co powinno wydarzyć się do 15 czerwca. Po dwutygodniowym vacatio legis przepisy prawne wchodzą w życie.

Dłuższy okres preferencji

Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego na 10-15 lat. Wydłużony do 15 lat okres korzystania ze zwolnień podatkowych dla części inwestorów dotyczy wybranych regionów, m.in. w woj. mazursko-warmińskiego oraz terenów objętych statusem SSE. To zachęta dla lokowania inwestycji w tych miejscach. Dodatkowe 5 lat może umożliwić znaczące zwiększenie wykorzystania ulgi podatkowej w porównaniu do lokalizacji z 10-letnim okresem. W ciągu 10 lat część firm nie byłaby w stanie wygenerować kwoty dochodu podatkowego z nowej inwestycji umożliwiającej wykorzystanie w pełni całego benefitu w postaci zwolnienia.

PSI premiuje MSP

PSI umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców – zarówno dużych jak i małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W przypadku tej drugiej kategorii firm ważne jest to, iż próg minimalnych wydatków inwestycyjnych wymagany pod kątem uzyskania ulgi podatkowej jest obniżony o 98% dla mikro, 95% dla małych i 80% dla średnich przedsiębiorców wobec wymagań stawianych dużych firmom. Również w ramach kryteriów jakościowych dodatkowy punkt w ramach oceny projektu przyznawany jest za status MŚP. Wspomniane preferencje mają przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ze strony MŚP uzyskaniem ulgi podatkowej, ale nie w każdym przypadku tak będzie.

MŚP, które mogą otrzymać dotację np. z Funduszy UE, będą prawdopodobnie wybierać dotację unijną ponieważ ulga podatkowa nie będzie aż tak atrakcyjna dla tych podmiotów. Dodatkowo, rozliczenia podatkowe związane z korzystaniem z ulgi, mogą być dla tych podmiotów uciążliwe z punktu widzenia dodatkowych obowiązków administracyjnych, co może zniechęcać część z nich do ubiegania się o ten instrument wsparcia.

Uzyskanie decyzji o wsparciu, czyli uprawnienia do korzystanie z ulgi podatkowej, nakłada na przedsiębiorców obowiązek zawarcia umowy z zarządzającym obszarem (czyli zarządzającym specjalną strefą ekonomiczną, któremu będzie powierzone zadanie udzielania decyzji o wsparciu) na świadczenie dodatkowych usług (np. doradczych, szkoleniowych, promocyjnych) za wynagrodzeniem – niezależnie czy przedsiębiorca potrzebuje tych usług czy też nie. Warunki tej umowy oraz kalkulacji wynagrodzenia nie są jeszcze znane, ale warto rozważyć wprowadzenie warunków preferencyjnych dla MŚP, aby ten dodatkowy koszt nie zniechęcał do ubiegania się o nową ulgę podatkową.

Rozporządzenia wykonawcze już w przygotowaniu

Podpisana przez prezydenta ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących zmian w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy udzielanej przedsiębiorcom na obszarach, które reguluje wszystkie szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PSI, powinno wejść w życie wraz z ustawą

Projekt rozporządzenia opisuje kryteria ilościowe i jakościowe, które muszą być spełnione, aby ulga podatkowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji została przyznana na nową inwestycję. Jednakże kryteria te nie są wystarczająco przejrzyste. Mogą budzić wiele wątpliwości w ich praktycznym zastosowaniu zarówno przez przedsiębiorców jaki i zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi, którzy będą oceniać projekty. Niemniej jednak, zarządzający zapowiadają, iż pierwsze decyzje o wsparciu zostaną wydane już w wakacje.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na bezpłatny webcast EY Od lipca wszyscy jesteśmy w strefie – Polska Strefa Inwestycji w praktyce.

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>