Projekt zmian w ustawie akcyzowej

25 marca 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przekazując go do uzgodnień międzyresortowych.

Nowela bazuje na założeniach projektu ustawy akcyzowej, które Rada Ministrów przyjęła w dniu 18 listopada 2014 r. Śmiało można stwierdzić, że jest to jedna z największych nowelizacji ustawy akcyzowej w ostatnich latach, obejmująca ponad 60 stron nowych przepisów.

Założeniem jest, że nowe rozwiązania mają przede wszystkim ułatwić przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi, poprzez szeroko zakrojone zniesienie lub ograniczenie uciążliwych i zbędnych obowiązków dokumentacyjnych. W dużej części zmiany te stanowią realizację postulatów kierowanych do Ministerstwa Finansów przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi.

Nowelizacja ma wejść w życie już z dniem 30 czerwca 2015 r., z wyjątkiem niektórych regulacji, na które będzie trzeba poczekać do 1 stycznia 2016 r.

Wśród licznych zmian natury technicznej w noweli wyróżniają się następujące rozwiązania:

  • zniesienie odrębnego druku INF (informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym),
  • umożliwienie korzystania ze zwolnienia od akcyzy od wyrobów węglowych i gazowych w pierwszym roku działalności przez zakłady energochłonne rozpoczynające działalność lub uruchamiające nową instalację,
  • rozszerzenie możliwości stosowania celnych procedur uproszczonych w przypadku wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach,
  • odstąpienie od obowiązku składnia zabezpieczenia akcyzowego na wyroby objęte zerową stawką akcyzy,
  • ograniczenie konsekwencji prawnych w sytuacji wystąpienia uchybień w ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących przeładunku olejów smarowych w procedurze poboru akcyzy,
  • zmiany w zakresie zasad saldowania zabezpieczenia akcyzowego,
  • odstąpienie od wymogu obowiązkowej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>