Projekt zmian do ustawy o CIT przekazany do Prezydenta

Magdalena Zalech
Magdalena Zalech Starszy Menedżer
kontakt
Marcin Opiłowski
Marcin Opiłowski Associate Partner
kontakt

Co CFO powinien wiedzieć o nadchodzących zmianach w obszarze CIT?

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”) opuścił Parlament i został przekazany Prezydentowi do podpisu. Zgodnie z projektem, nowe zasady powinny obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (z pewnymi wyjątkami). By tak się stało, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada 2017 r. Spodziewamy się, że ustawa wejdzie w życie w kształcie przyjętym przez Parlament zgodnie z harmonogramem planowanym przez rząd.

Zmiany wprowadzane przez nowelizację ustawy obejmują:

 • Wyodrębnienie źródeł przychodów z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów
 • Zmiana przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji
 • Rynkowa zdolność kredytowa – możliwość szacowania dochodu
 • Mechanizm „debt push down” – brak możliwości odliczenia odsetek finansowania dłużnego jeśli są konsolidowane podatkowo z dochodami przejętej spółki
 • Istotne ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz należności licencyjne
 • Ograniczenie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu należności licencyjnych związanych z uprzednio sprzedanym prawem własności intelektualnej
 • Minimalne opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o wartości początkowej powyżej 10 mln zł
 • Modyfikacja przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
 • Zmiana zasad dotyczących podatkowych grup kapitałowych.

Spółki, zwłaszcza te działające w grupach kapitałowych, powinny zweryfikować wpływ zmian w szczególności w dwóch obszarach:

 1. finansowania (w tym zewnętrznego przez banki, cash pooling, a także leasing) oraz
 2. kosztów z tytułu usług niematerialnych i licencji ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych

Jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania przez spółkę (grupę kapitałową), może się okazać, iż istotna część powyższych płatności nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu po 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów zaproponowało podatnikom procedurę APA w celu zagwarantowania, iż koszty usług niematerialnych i licencji mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z pominięciem powyższych ograniczeń.

Ciekawe rozwiązania zostały wprowadzone w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych. Może się okazać, iż dzięki nowym przywilejom przyznanym podatkowym grupom kapitałowym wzrośnie ich liczba w najbliższych latach. Należy zauważyć, iż limity dotyczące kosztów finansowania oraz kosztów usług niematerialnych i licencji nie będą dotyczyły transakcji pomiędzy członkami podatkowej grupy kapitałowej.

Zmiany wpłyną również na rozliczenia przedsiębiorstw działających w Polsce w formie oddziału zagranicznej spółki. W ustawie CIT wprost wskazano, że limity dotyczące kosztów finansowania dłużnego będą obejmowały także wewnętrzne transakcje pomiędzy spółką zagraniczną a jej oddziałem zlokalizowanym w Polsce.

Kolejny obszar zmian dotyczy amortyzacji znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Podmioty, które amortyzują znaki towarowe (lub inne prawa własności intelektualnej), które kiedyś zostały przez nich zbyte a w wyniku kolejnych zdarzeń stały się ponownie własnością tego podmiotu, powinny sprawdzić możliwość dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych po 1 stycznia 2018 r.

Szereg zmian dotyczy także zasad opodatkowania restrukturyzacji, reorganizacji (np. podziału spółek, aportów, itd.). Grupy planujące reorganizację powinny na nowo przeanalizować skutki podatkowe rozważanych transakcji.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>