Programy Motywacyjne – Szef KAS informuje o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania

1 sierpnia 2017 roku opublikowano informację Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych.

Szef KAS zwraca uwagę na liczne wnioski o wydanie interpretacji, w których podatnicy starają się uzyskać wyjaśnienia w zakresie konsekwencji podatkowych organizowanych przez pracodawców tzw. Programów Motywacyjnych opartych o instrument finansowy.

  1. Zgodnie z opinią Szefa KAS, wskazane wnioski o interpretację przedstawiają schemat optymalizacyjny oparty w głównej mierze o sztuczny podział na wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz wypłatę dodatkowej nagrody pieniężnej pod warunkiem realizacji instrumentu finansowego (opodatkowanej preferencyjną stawką 19% PIT). Taka ocena Szefa KAS budzi pewne wątpliwości, ponieważ w polskim aktualnym porządku prawnym istnieje swoboda kształtowania umów i pracodawca ma prawo kształtować dodatkowy, odrębny od stosunku pracy  stosunek prawny łączący go z pracownikami i na jego podstawie dokonywać wypłat. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, że przepisy prawa, w tym podatkowego, nie zmieniły się
  2. W takich przypadkach, Szef KAS przyjmuje stanowisko wskazujące na występowanie uzasadnionego przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, z zastrzeżeniem, że ocena ta następuje na podstawie opisu przedstawianego przez podatnika we wniosku o interpretację. Opinia Szefa KAS ma charakter prewencyjny i wskazuje na kontynuację profiskalnego podejścia administracji skarbowej. Niemniej jednak nie ma bezpośrednio mocy wiążącej dla podatnika.
  3. Należy zauważyć, że analizowany sposób kształtowania Programów Motywacyjnych ma często swoje uzasadnienie w praktyce (w tym m.in. w rekomendacjach dotyczących zasad wynagradzania wydanych przez KNF) lub powszechnych praktykach rynkowych w Europie. Taki schemat, jednocześnie, nie przewiduje uzyskania korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem ustawy podatkowej.
  4. W konsekwencji jednak, podatnicy składający wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej, które wskazywałyby opisany schemat, powinni liczyć się z możliwością odmowy wydania interpretacji przez Dyrektora KIS.

Podatnicy powinni uważnie analizować zasady funkcjonujących Programów Motywacyjnych, ze szczególnym akcentem na celowość biznesową tworzenia programów (brak cechy sztuczności) i istniejących zapisów ich regulaminów. W przypadku posiadania pozytywnej interpretacji indywidualnej w zakresie Programów Motywacyjnych, istnieje ryzyko ich weryfikacji przez Dyrektora KIS w najbliższym okresie.

Dodatkowo – projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje zmianę kwalifikacji przychodów uzyskiwanych w ramach Programów Motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych ze źródła kapitały pieniężne na przychody ze stosunku pracy.

Zachęcamy do śledzenia dalszych losów zmian w PIT na nowym Forum EY. Dostęp do Forum jest otrzymywany wyłącznie na zaproszenie EY. Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania zaproszenia.

 

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>