Prezes UODO nałożyła pierwszą karę pieniężną za niedopełnienie obowiązku informacyjnego

Marcin Grott
Marcin Grott Radca Prawny
kontakt

Decyzja, którą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę pieniężną w wysokości ponad 940 tys. zł, jest kolejnym istotnym rozstrzygnięciem dotyczącym warunków prywatności, które należy zapewnić, żeby móc wtórnie wykorzystać w celach zarobkowych dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych.

Istotne jest, że kara została nałożona za niedopełnienie obowiązku informacyjnego  (na podstawie art. 14 RODO), a nie za brak podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. W niniejszej sprawie spółka pozyskała ze źródeł publicznie dostępnych (m.in. CEiDG) dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Spółka spełniła obowiązek informacyjny jedynie wobec tych osób, do których miała adresy e-mail (około 90 tys. osób). W przypadku pozostałych osób (ponad 6 mln) tego nie zrobiła z uwagi na wysokie koszty takiej operacji. Spółka jedynie na swojej stronie internetowej zamieściła klauzulę informacyjną. W ocenie PUODO spółka mogła spełnić obowiązek informacyjny, gdyż dysponowała adresami korespondencyjnymi i numerami telefonów wspomnianych przedsiębiorców. Nie znalazł też zastosowania żaden wyjątek od realizacji tego obowiązku, w szczególności w ocenie organu wysoki koszt takiej operacji nie mógł być uznany za spełnienie wyjątku z art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, to jest niewspółmiernie dużego wysiłku koniecznego do spełnienia obowiązku informacyjnego.

Natomiast wcześniejsze rozstrzygnięcie z roku 2016, odnoszące się do wykorzystania w celach zarobkowych danych ze źródeł powszechnie dostępnych, dotyczyło przetwarzania danych osobowych z KRS. Po długim i złożonym postępowaniu, jeszcze wtedy GIODO nakazała dopełnienie obowiązku informacyjnego poprzez zamieszczenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych na stronie internetowej. W tym jednak przypadku administrator nie dysponował danymi kontaktowymi osób fizycznych, których dane przetwarzał.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>