Prawo pracy/ZUS – przegląd projektowanych zmian

Projekt

Etap

Rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Projekt wprowadza powszechny, dobrowolny i prywatny system oszczędzania, w którym uczestniczyć będą: pracownicy, pracodawcy oraz państwo.

  • Dla pracodawcy składka podstawowa wynosić będzie 1,5 proc., a dla pracownika 2 proc. Wpłaty będzie można zwiększyć o składki dobrowolne – do 2,5 proc. w przypadku pracodawcy i do 2 proc. w przypadku pracownika.
  • Udział państwa ogranicza się do składki powitalnej (przekazywanej z Polskiego Funduszu Rozwoju) i dopłaty rocznej (finansowanej z Funduszu Pracy) w wysokości odpowiednio 250 zł i 240 zł.
  • PPK będą dobrowolne. Ze gromadzonych środków będzie można skorzystać po osiągnięciu 60. roku życia. Wtedy środki zgromadzone w ramach PPK będzie można wypłacić tylko na wniosek, przy czym 25 proc. zgromadzonej sumy będzie można otrzymać na emeryturze od razu i bez podatku. Pozostałe 75 proc. będzie podlegało ograniczeniom. Podatek od zysków kapitałowych nie zostanie potrącony, pod warunkiem że oszczędności będą wypłacane w ratach przez kolejnych 10 lat.
  • Składki na PPK będą obliczane i wpłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę.

Przepisy ustawy nie będą obejmować podmiotów, które w dniu 1 lipca 2019 r. będą prowadzić Pracownicze Programy Emerytalne oraz odprowadzać składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia dla co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. poz. 2215

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>