Pracownicze Plany Kapitałowe przyjęte przez Sejm

Posłowie uchwalili na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o PPK. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., przy czym przewidziane zostało półroczne vacatio legis.

Posłowie przyjęli w czwartek, 4 października, ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) – link do projektu ustawy.

Podczas głosowania wprowadzono dwie istotne poprawki do projektu ustawy:

 • podmiot zatrudniający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak lub błędne rozliczenie w sytuacji, gdy pracownik przekazuje podmiotowi zatrudniającemu błędne informacje, które  skutkują nieprawidłowym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez pracownika obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym
 • podmioty zarządzające PPK będą wnosić na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK. Mowa tu o towarzystwach funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystwach emerytalnych lub zakładach ubezpieczeń. Zgodnie z założeniami opłata ta nie może być wyższa niż 0,01 proc. w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty, zarządzanych przez wybraną instytucję finansową

Według szacunków rządu, programem zostanie objętych 11,5 mln pracowników i zapewni on dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów.

Dla przypomnienia:

Pracownicze Plany Kapitałowe to, zgodnie z założeniem, długoterminowe plany gromadzenia oszczędności emerytalnych w ramach III filaru systemu emerytalnego. Przyłączenie do programu jest obowiązkowe dla pracodawców i jednocześnie dobrowolne dla pracowników.

Obowiązek wdrożenia PPK będzie następował zgodnie z harmonogramem:

 • Od 1 lipca 2019 r. – programem zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób
 • Od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające od 50 do 249 osób
 • Od 1 lipca 2020 r. –  firmy zatrudniające co najmniej 20 osób
 • Od 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych

Podstawowe założenia PPK, które zawiera przegłosowany wczoraj projekt ustawy:

 • Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika (pracownika) PPK ma wynosić 2 proc. wynagrodzenia (składka podstawowa) z możliwością zwiększenia składki o dodatkowe 2 proc. wynagrodzenia (składka fakultatywna)
 • Składka pracodawcy będzie wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia (składka podstawowa) z możliwością zwiększenia składki o dodatkowe 2,5 proc. wynagrodzenia (składka fakultatywna)
 • Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika będzie mogła wynosić 8 proc.
 • Z budżetu państwa dotowana ma być „opłata powitalna” 250 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł
 • Program będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i Powszechne Towarzystwa Emerytalne

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia bezpłatnego, otwartego szkolenia online „Webcast EY: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wchodzą w życie – program emerytalny jako narzędzie motywacji pracowników .”

Rejestracja na wydarzenie


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>