Pojęcie „ugruntowanej praktyki” będzie chroniło przedsiębiorców

Marcin Kaleta
Marcin Kaleta Starszy Menedżer
kontakt

Planowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet zmian, ma wprowadzić do polskiego systemu ochronę wynikającą z zastosowania się do ugruntowanej praktyki interpretacji przepisów prawa.

Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorcy będą mieli zapewnioną ochronę przed ponoszeniem negatywnych skutków wynikających ze zmiany wykładni przepisów prawa przez organy władzy publicznej, w zakresie w jakim działali oni w zaufaniu do ugruntowanej praktyki stosowania danych przepisów, która następnie została zmieniona. Zgodnie z projektowanymi zmianami, jeżeli przedsiębiorca zastosował się do ugruntowanej praktyki organów państwowych, w przypadku zmiany tej praktyki, przedsiębiorca w tym zakresie nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami. Pojęcie „ugruntowanej praktyki” zostało w projekcie zdefiniowane.

Omawiana regulacja o charakterze gwarancyjnym to swoisty przełom w relacjach Państwo-podmiot. Dotychczas bowiem na znaczenie stosowania się przez różnego rodzaju podmioty do ugruntowanej praktyki organów władzy publicznej (i wynikającą z tego faktu ochronę działań podmiotów) zazwyczaj zwracały uwagę dopiero sądy administracyjne.

Tak istotna gwarancja powinna mieć jednak znaczenie szersze, tj. nieograniczone wyłącznie do relacji Państwo-przedsiębiorca. Pewnym zaczątkiem jest tu proponowana nowa regulacja art. 8 kodeksu postępowania administracyjnego (w ramach innego projektu legislacyjnego Ministra Rozwoju), w świetle której przy rozstrzyganiu sprawy organy administracji biorą pod uwagę zgodne z prawem i możliwe do spełnienia oczekiwania strony wynikające z utrwalonej praktyki w zakresie rozstrzygnięć wydawanych w analogicznym stanie faktycznym i prawnym. Jednakże wydaje się, że w celu wyrównania sytuacji przedsiębiorców będących niewątpliwymi beneficjentami omawianych zmian i pozostałych adresatów rozstrzygnięć organów władzy publicznej (w tym organów podatkowych), zasadne byłoby analogiczne uregulowanie ochrony wynikającej z „ugruntowanej praktyki” w kodeksie postępowania administracyjnego (być może przy okazji toczącego się procesu legislacyjnego w tym zakresie) oraz w Ordynacji podatkowej.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>