Podwyższone koszty podatkowe dla twórców – w oczekiwaniu na interpretację ogólną

Katarzyna Tomalak
Katarzyna Tomalak Associate Partner
kontakt

Przepisy o kosztach uzyskania przychodów dla twórców dostarczają licznych wątpliwości, pomimo, że przybywa pozytywnych wyroków i interpretacji. Przedsiębiorcy czekają na interpretację ogólną.

Paweł Gruza, ówczesny wiceminister finansów,  zapowiedział kilka miesięcy temu, że w kwestii stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla twórców potrzebne jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych przepisów znowelizowanych z początkiem 2018 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wtedy wydanie interpretacji ogólnej.

Urzędnicy MF podtrzymali niedawno chęć realizacji tych planów w wypowiedzi dla Dziennika Gazety Prawnej. Interpretacja będzie dotyczyć wszystkich pracowników wykonujących prace twórcze oraz ich pracodawców. Natomiast data wydania interpretacji nie jest jeszcze znana.

Podatnicy i pracodawcy czekają więc nadal na sygnały MF, jak przepisy dotyczące podwyższonych kosztów za prace twórcze należy stosować w praktyce. Od czasu mojego ostatniego podsumowania Sądy i fiskus bardziej przychylne wobec elastyczności w branży IT pojawiły się nowe wyroki i interpretacje w sprawach dotyczących podwyższonych kosztów podatkowych dla twórców.

Nadmierny rygoryzm interpretacji

Linia orzecznicza jest raczej spójna – większość wyroków sądów rewiduje interpretacje indywidualne, które są – w ocenie sądów – nieprawidłowe.

WSA w Warszawie w wyroku z 11 października 2018 r. (III SA/Wa 3775/17) wskazał (wbrew skarżonej interpretacji indywidualnej), że można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeżeli z umowy wynika, ile czasu pracownik poświęca na pracę twórczą. Na tej podstawie może być co miesiąc ustalana kwota honorarium autorskiego. W skarżonej interpretacji fiskus twierdził natomiast, że taka metoda pozwala tylko ustalić czas poświęcony na pracę o charakterze twórczym, a nie jest wystarczająca do określenia wysokości honorarium.

WSA we Wrocławiu w wyroku z 30 sierpnia 2018 r. (I SA/Wr 573/18) „obalił” tezę organu podatkowego z interpretacji indywidualnej mówiącą, że nie jest możliwe ustalanie honorarium autorskiego na podstawie procentowej określonej części wynagrodzenia proporcjonalnie przypadającej na działalność pracownika mającą charakter twórczy. Kalkulacja takiego wynagrodzenia według Sądu może zostać oparta także na czasie poświęconym przez pracownika na stworzenie utworu pracowniczego, a jego ustalenie oparte o prowadzoną przez pracodawcę ewidencję.

Pojawił się jednak również wyrok negatywny dla podatnika – podkreślmy, że jest to jeden z nielicznych negatywnych wyroków sądowych dotyczących KUP. WSA w Krakowie, 10 października 2018 r. (I SA/Kr 812/18) uznał, że tylko faktyczna wartość honorarium z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej przez pracownika (twórcę) pozwalać będzie na zastosowanie do tej wartości podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Honorarium nie może być uzależnione od liczby przepracowanych dni w miesiącu.

Więcej pozytywnych interpretacji

Z kolei pozytywne dla podatników wyroki sądów mogły być inspiracją dla organów podatkowych, które w ostatnim czasie zwiększyły liczbę pozytywnych interpretacji indywidualnych. Nie oznacza to jeszcze całkowicie odwrócenie podejścia na pozytywne, ale mamy już do czynienia nie tylko wyłącznie z negatywnymi interpretacjami, ale również pozytywnymi.

Pozytywnym przykładem może być interpretacja z 11 października 2018 r. (0114-KDIP3-3.4011.375.2018.1.IM), w której organ potwierdził możliwość stosowania przez wnioskodawcę podwyższonych kosztów i wskazał, że zapłata dokonana z tytułu nabytych praw autorskich powinna odpowiadać każdorazowo wartości rynkowej stworzonych utworów. W tej samej interpretacji pojawiła się również nieco niepokojąca teza – jeśli utwory nie będą dla pracodawcy komercyjnie użyteczne honorarium nie powinno być przyznawane.

Z kolei w interpretacji z 8 października 2018 r. (0115-KDIT2-1.4011.272.2018.2.MST) wskazano, że podwyższone koszty podatkowe nie znajdą zastosowania do wynagrodzenia wyliczonego w sposób hipotetyczny, nawet jeśli będzie ono zbliżone do wartości rzeczywistej. Podobnie jak w wielu wcześniejszych interpretacjach, organ wskazał, że tylko jednoznaczne określenie wartości honorarium w sprecyzowanej kwocie z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej pozwala na zastosowanie do tak wyliczonej wartości podwyższonych kosztów podatkowych. Ponownie również organ nie wskazał, jak to „jednoznaczne określenie” powinno wyglądać.

Zaprezentowane wyroki i interpretacje pokazują, że temat stosowania podwyższonych kosztów podatkowych dla twórców nadal rodzi dużo wątpliwości i niepewności po stronie pracodawców i pracowników „twórców”. Dlatego większość z nich z niecierpliwością oczekuje na wydanie interpretacji ogólnej w tym temacie. Mam jednak duże wątpliwości, czy zapowiadana przez MF interpretacja ogólna rzeczywiście w trwały i jednoznaczny sposób usunie wszelkie znaki zapytania. Oczekujemy jej jednak z optymizmem.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>