Podobieństwa czy skład – problem stawki VAT na chlebki i ciastka rozstrzygnie uchwała NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając sprawę jednej z sieci sprzedaży detalicznej zdecydował się przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego budzące wątpliwości zagadnienie prawne, dotyczące ustalenia katalogu środków spożywczych, co do których będzie miała zastosowanie obniżona stawka VAT. NSA stara się ustalić w ten sposób:

  • czy konieczne i dopuszczalne jest każdorazowe ustalanie podobieństwa do towarów wymienionych w załączniku nr 3 (Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% – obecnie 8%) lub 10 (Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%)  do ustawy o VAT,
  • czy też wystarczające jest oparcie się wyłącznie na opisie środków spożywczych wymienionych w tych załącznikach.

NSA przekazując sprawę do rozpoznania składowi poszerzonemu podał jako postawę do analizy przepisy ustawy o VAT oraz Konstytucji RP.

Branża spożywcza od kilku lat stara się ustalić, jakie okoliczności przemawiają za tym, że w zasadzie to samo pieczywo lub wyroby cukiernicze, jednakże o innej minimalnej dacie trwałości, są opodatkowane odmienną stawką VAT (8% lub 23%). Wydanie uchwały NSA w tej kwestii niewątpliwie pomoże rozstrzygnąć spory w tym zakresie.

Warto zauważyć, że uchwała składu siedmiu sędziów NSA jest wiążąca w danej sprawie, a ponadto ma ona tzw. ogólną moc wiążącą, polegającą na tym, że żaden skład sądu administracyjnego nie może rozstrzygnąć innej sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu NSA. Skład, który nie podziela stanowiska poszerzonego składu, może jedynie ponownie przedstawić dane zagadnienie składowi powiększonemu.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>