Podatek od zagranicznych zleceń płacony za granicą

Magdalena Sarna
Magdalena Sarna Starszy Konsultant
kontakt
Eliza Skotnicka
Eliza Skotnicka Senior Manager
kontakt

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą dłużej niż sześć miesięcy może skutkować opodatkowaniem w kraju, gdzie mieści się zagraniczna placówka.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą za granicą, korzystając z położonego tam biura, narzędzi czy infrastruktury, przez okres dłuższy niż sześć miesięcy, muszą pamiętać, że mimo posiadania w Polsce centrum interesów życiowych, mogą podlegać opodatkowaniu w kraju, gdzie mieści się zagraniczna placówka (zakład). Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października br. (0115-KDIT3.4011.256.2017.1.MR).

Interpretacja została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który wykonuje za granicą (w Szwecji) zlecenia w zakresie projektowania specjalistycznego.

Organ potwierdził, że ze względu na powiązania osobiste i majątkowe, przedsiębiorca jest polskim rezydentem podatkowym, jednak wcale nie oznacza to, że podatek od wszystkich dochodów zapłaci w Polsce. Swoją działalność na terenie Szwecji wykonuje bowiem w siedzibie zleceniodawcy, na jego sprzęcie i z wykorzystaniem jego oprogramowania. Zdaniem organu oznacza to, że działalność ta jest prowadzona za pośrednictwem stałej placówki (zakładu).

O stałej placówce można mówić nawet wtedy, gdy podatnik nie ma dostępu do żadnych pomieszczeń, a jedynie posiada pewną przestrzeń do własnej dyspozycji – wyjaśnił dyrektor KIS. Istotne jest również to, że działalność wykonywana za pośrednictwem tej placówki jest utrzymywana ponad sześć miesięcy (liczą się też krótsze okresy, gdy działalność ma charakter powtarzalny).

W konsekwencji, dochód przedsiębiorcy uzyskany z prowadzenia działalności, który może być przypisany zagranicznemu zakładowi podlegać będzie opodatkowaniu zarówno w Szwecji (miejscu położenia zakładu), jak i w Polsce (kraju rezydencji) – wyjaśnił organ. W takim przypadku należy zastosować określoną w polsko-szwedzkiej umowie podatkowej metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>