Pobór opłat parkingowych z kasą fiskalną

W zakresie w jakim usługi parkingowe świadczone są przy wykorzystaniu kas ręcznych, spółka jest zobowiązana do ewidencji obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

Jednostki samorządu terytorialnego wykonują rozmaite czynności, których znaczna część świadczona jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ustawa o VAT z kolei, w takich przypadkach, zobowiązuje podatników do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących (nazywanych również kasami fiskalnymi). Od tej zasady przewidziano jednakże liczne wyjątki.

Liczne wyjątki

Kwestię zwolnień w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie zawiera załącznik, który stanowi wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących. Bywa jednak, że rozstrzygnięcie czy czynności, które wykonuje podatnik mieszczą się w załączniku do rozporządzenia, może rodzić pewne trudności.

Problem napotkała spółka świadcząca usługi parkingowe, korzystająca przy tym z kas automatycznych i kas ręcznych wydających bilety parkingowe. Kasy automatyczne stosowane przez spółkę umożliwiały przyjmowanie należności bezpośrednio od parkujących oraz wydawanie im biletów. Obsługa kas automatycznych odbywała się bez udziału pracowników spółki. Natomiast kasy ręczne obsługiwane były przez pracowników spółki, przyjmujących należności i wydającym parkującym bilety.

Spółka stała na stanowisku, że nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kasy fiskalnej, opierając się na twierdzeniu, że wykonywane przez nią czynności zostały wymienione w poz. 41 załącznika do rozporządzenia. W pozycji tej zostały sklasyfikowane: usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  • w bilonie lub banknotach, lub
  • innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.
Przy kasie ręcznej musi być ewidencja

Stanowiska spółki nie podzieliła ani Krajowa Informacja Skarbowa w wydanej na jej wniosek interpretacji indywidualnej, ani wojewódzki sąd administracyjny w wydanym wyroku. Odrzucił je również, ostatecznie, Naczelny Sąd Administracyjny.

W wyroku z dnia 21.03.2019 r., sygn. akt I FSK 453/17 sąd wyjaśnił, że spółka niesłusznie oparła swoje stanowisko na użytym w poz. 41 załącznika do rozporządzenia słowie „również”, oraz nieprawidłowo zrozumiała jego użycie. Zgodnie ze stanowiskiem spółki, użyte słowo „również” sugeruje, że zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas przysługuje zarówno, gdy urządzenie wydające bilety obsługiwane jest przez samego klienta, ale także w sytuacji, w której urządzenie obsługiwane jest przez osobę trzecią (pracownika).

Prawidłowe rozumienie użytego w tym miejscu słowa „również” prowadzić ma natomiast do wniosku, że urządzenie takie powinno – po pierwsze – bezobsługowo wydawać bilety, a po drugie – bezobsługowo przyjmować należność. Zatem w zakresie w jakim usługi parkingowe świadczone są przy wykorzystaniu kas ręcznych, spółka jest zobowiązana do ewidencji obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

Należy mieć na uwadze, iż pomimo licznych wyjątków od zasady obowiązku stosowania kas rejestrujących, regulacje dotyczące zwolnień, w tym zakresie, należy interpretować ściśle.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>