Płatnicy pobiorą 10% PIT od nagrody dla przedsiębiorcy

Ewa Kamińska
Ewa Kamińska Starszy Konsultant
kontakt

Wyrok WSA potwierdza, że od nagrody przyznanej przedsiębiorcy organizator konkursu pobierze 10% podatku dochodowego i wystawi deklarację.

WSA w Warszawie wydał 3 sierpnia 2018 r. kolejne pozytywne rozstrzygnięcie dla osób prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w konkursach sprzedażowych. Zgodnie z tym wyrokiem, dla przedsiębiorcy nagroda będzie przychodem z innych źródeł, od którego organizator konkursu będzie zobowiązany pobrać podatek według stawki 10% i wywiązać się z obowiązków płatnika PIT.

Wyrok WSA

Komentowanym rozstrzygnięciem z 3 sierpnia 2018 r. (sygn. III SA/Wa 3132/17 oraz III SA/Wa 3133/17) WSA w Warszawie uchylił interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania konkursów sprzedażowych kierowanych do pracowników i współpracowników zakładu ubezpieczeń. Jak wskazał Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku, zawarty w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zwrot „wygrane w konkursach” w żaden sposób nie odwołuje się do statusu prawnego laureata. A rodzący kontrowersje przepis należy traktować jako przepis szczególny, określający sposób opodatkowania wszelkich konkursowych nagród. Tym samym organizatorzy konkursów nagradzając przedsiębiorców pobiorą 10% PIT i wystawią deklarację PIT-8AR. Przedsiębiorcy nie ujmą nagrody w dochodach z działalności gospodarczej opodatkowanych progresywnie (18 lub 32%) lub według stawki liniowej (19%), bo będzie dla nich przychodem z innych źródeł. Równolegle w rozstrzygnięciach organów podatkowych i sądów funkcjonuje przeciwny pogląd.

Ostrożnie z konkursami

Sam sposób opodatkowania nagród przyznanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą nie jest jedynym haczykiem, na który mogą trafić organizatorzy konkursów. Przykładowo w wyroku z 14 czerwca 2018 r. (sygn. II FSK 1673/16) NSA wskazał, iż dla kwalifikacji podatkowej bez znaczenia jest samo nazwanie akcji jako konkursu. Istotne jest, czy przedsięwzięcie faktycznie wypełnia definicję „konkursu”. Dlatego NSA zgodził się z organem podatkowym, iż akcja organizowana przez wnioskodawcę jest system motywacyjnym, a przyznane nagrody – premią, która nie może być opodatkowana 10% PIT. Konkursem będzie przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców, którzy rywalizowali ze sobą o określone nagrody. Taki stan faktyczny powinien być także skrupulatnie odzwierciedlony w dokumentacji konkursu. Podstawą będzie regulamin określający nazwę konkursu, jego organizatora, uczestników, sposób wytypowania laureatów i nagrody, które zostaną przyznane zwycięzcom przez komisję konkursową oceniającą rywalizację według ściśle sprecyzowanych kryteriów.

Ciężki orzech do zgryzienia dla organizatorów

Komentowany wyrok WSA (sygn. III SA/Wa 3132/17 oraz III SA/Wa 3133/17) może mieć praktyczne znaczenie dla wszelkich podmiotów organizujących konkursy dla współpracowników / partnerów o statusie przedsiębiorców. Mimo istniejących w orzecznictwie rozbieżności dostarcza kolejnych argumentów dla jednolitego traktowania wszystkich laureatów konkursów sprzedażowych. Jednocześnie takie podejście stawia organizatorów w sytuacji, w której nie ryzykują powstania zaległości podatkowej czy odpowiedzialności z tytułu niewywiązania się z obowiązków płatnika PIT w stosunku do laureatów prowadzących działalność gospodarczą. Jednak mając na uwadze tylko pozornie proste brzmienie przepisów, liczne wątpliwości interpretacyjne i rozbieżności w orzecznictwie i podejściu organów podatkowych, warto okresowo weryfikować, czy polityka konkursowa firmy oraz przyjęty w tym zakresie model działania gwarantują płatnikowi PIT bezpieczeństwo.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>