PIT/ZUS: Ważne wyroki i interpretacje (sierpień 2019)

SN: Ubezpieczony nie może wnioskować o zasiłek chorobowy za okres, w którym świadczył pracę (sygn. akt III UK 157/18)

Złożenie przez ubezpieczonego wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby w czasie, w którym świadczył on pracę, to wprowadzenie w błąd organu rentowego. Uzasadnione jest uznanie pobranych w ten sposób świadczeń za nienależne i podlegające zwrotowi.

WSA: Owoce dla pracowników z VAT (sygn. akt I SA/Łd 217/19)

WSA w Łodzi uznał, że pracodawca nie może odliczać VAT-u wynikającego z faktury za zakup owoców przeznaczonych dla pracowników. Sąd pokreślił, że zakup owoców nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, służy natomiast osobistym celom pracowników. To już kolejne orzeczenie wyrażające pogląd, że prawo odliczenia VAT przysługuje jedynie w sytuacji, gdy owoce są udostępniane podczas spotkań służbowych. Z prezentowanym przez WSA stanowiskiem nie zgadzają się niektórzy eksperci.

Dyrektor KIS: Samozatrudniony współpracujący z jednym kontrahentem może opłacać podatek liniowy (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.239. 2019.2.MJ)

Organ podatkowy opowiedział się za korzystnym rozliczaniem samozatrudnionych, którzy współpracują z jednym kontrahentem. To już kolejne stanowisko Dyrektora KIS przychylne samozatrudnionym. Zdaniem organu podatkowego, osoba formalnie prowadząca działalność gospodarczą, ściśle współpracująca z jednym kontrahentem, pomimo tego, iż prawa i obowiązki stron są podobne do tych obowiązujących w stosunku pracy, może rozliczać się jak przedsiębiorcy oraz opłacać podatek liniowy.

Dyrektor KIS: przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na naukę (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC)

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na studia menadżerskie MBA. Dodatkowo zaliczyć do nich można również koszty związane z dojazdem na zajęcia oraz koszty noclegu. Należy wskazać, że przez długi czas organy podatkowe zajmowały odmienne stanowisko w tym temacie, mianowicie twierdziły, że wydatek na edukację to wydatek osobisty, dlatego też przedsiębiorca nie może go zaliczyć do kosztów podatkowych.

ZUS: Posiłki z automatów są wyłączone z podstawy wymiaru składek (decyzja nr WPI/200000/43/534/2019)

Oddział ZUS w Lublinie wydał decyzję, w której wskazał, że gotowe posiłki zapewniane wszystkim pracownikom, bez prawa do ekwiwalentu (za kwotę nieprzekraczającą 190 zł miesięcznie), udostępniane przez automaty gastronomiczne są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZUS: odszkodowanie za likwidację świadczenia jubileuszowego bez składek (decyzja nr DI/100000/43/493/2019)

Odszkodowanie z tytułu likwidacji świadczenia jubileuszowego nie jest przychodem stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Decydujący w tym przypadku jest fakt periodycznego nabywania uprawnień do nagrody jubileuszowej.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: