PIT/ZUS: Ważne wyroki i interpretacje (czerwiec 2019)

SN: ZUS nie odmówi zwrotu nadpłaty powołując się na zaewidencjonowaną na koncie  niedopłatę (sygn. akt III UK 155/18)

ZUS nie może odmówić zwrotu nadpłaty nienależnie pobranych składek, wskazując, że na koncie spółki jest niedopłata. Gdy płatnik składek (spółka) składa wniosek o zwrot nadpłaty składek, ZUS powinien rzetelnie sprawdzić, czy i w jakiej kwocie doszło do nadpłaty oraz czy została ona później rozliczona. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. akt III UK 155/18.

NSA: podatek PIT od nagród w programie motywacyjnym (sygn. akt II FSK 989/16)

Wydarzeń organizowanych cyklicznie dla pracowników pośredników i partnerów pośredników podczas których osoby, które sprzedają jak najwięcej pożyczek w określonym czasie, otrzymują nagrodę (najczęściej pieniężną) nie można zakwalifikować jako konkursu. Zdaniem NSA opisane przedsięwzięcie nie jest konkursem gdyż mamy kilku zwycięzców, brak więc jest istotnego elementu konkursu, jakim jest wyłonienie najlepszego uczestnika. Jeśli wydarzenie nie jest konkursem, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowią przychodu z konkursu. Wartość nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonują na rzecz spółki czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności, o którym mowa w ustawie o PIT.

WSA: honorarium autorskie informatyka z 50 proc. kosztami uzyskania przychodu (III SA/Wa 2102/18)

Firmy wygrywają z fiskusem spory o stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu w stosunku do honorarium wypłacanego informatykom. Sądy potwierdzają, że honorarium za przeniesienie praw autorskich m.in. do programów komputerowych, aplikacji i projektów graficznych, można ustalać na podstawie ewidencji czasu pracy. Przykładami są wyroki WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2102/18 i III SA/Wa 667/18) oraz WSA w Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 624/18).

Dyrektor KIS: opłacanie alimentów nie jest wystarczające do skorzystania z ulgi prorodzinnej (interpretacja nr 0115-KDIT2-2.4011.107.2019.1.MU)

W jednej z ostatnich interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że rozwódka, samotnie wychowująca dziecko, sprawująca władze rodzicielską, posiada wyłączne prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej.  Ojciec dziecka, który nie zajmuje się dzieckiem, z ulgi nie skorzysta, pomimo opłacania alimentów.

Dyrektor KIS: ewidencja czasu pracy nie jest wystarczająca do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.240.2019.2.JG1)

W interpretacji Dyrektor KIS uznał, że samo ewidencjonowanie czasu na stworzenie dzieła nie jest wystarczające do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Jego zdaniem dane wynikające z ewidencji czasu pracy wykazują tylko czas pracy poświęcony na pracę o charakterze twórczym, ale nie określają wysokości honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Natomiast ustawa o PIT wymaga związania przychodu z uzyskaniem praw autorskich i rozporządzeniem nimi, a nie z czasem pracy przeznaczonym na uzyskanie tych praw.

Dyrektor KIS pozytywnie o samozatrudnieniu: (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.264.2019.MJ) oraz (0113-KDIPT2-1.4011.155.2019.1.MD)

Dyrektor KIS potwierdza, że samozatrudniony, który ściśle współpracuje z jednym kontrahentem, u którego był wcześniej zatrudniony na etacie, może płacić podatek liniowy (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.264.2019.1.MJ). W omawianej sprawie z umowy o współpracy wynikało, że osoba ta nie musi działać pod kierownictwem i nadzorem, sama decyduje o miejscu świadczenia usług i wykonuje je w dowolnym czasie. Dodatkowo, ponosi ryzyko gospodarcze i odpowiedzialność za wyrządzone szkody zgodnie z kodeksem cywilnym.

W innej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że specjalista prowadzący jednoosobową działalność i współpracujący ściśle z jedną spółką, dla której świadczy usługi np. z zakresu marketingu, doradztwa, spraw personalnych, czy analiz finansowych, może rozliczać się tak jak przedsiębiorca (interpretacja nr 0113-KDIPT2-1.4011. 155.2019.1.MD). Organ nie zakwestionował umowy o współpracy mimo, że specjalista wykonywał nadzór nad realizowanymi przez nią projektami i koordynował pracę osób zatrudnionych na etacie, a spółka weryfikowała i korygowała jego działania.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: