Pierwsze dni split payment. Praktyczny poradnik podatnika. Cz. 3

Izabela Sadlik
Izabela Sadlik Starszy Konsultant
kontakt

O czym warto pamiętać przy fakturach korygujących i wnioskowaniu o przyspieszony zwrot na rachunek VAT, co należy a czego nie trzeba aktualizować – o tym piszą dziś eksperci EY.

1 lipca weszły w życie długo oczekiwane przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment). Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości podatników dotyczących praktycznych implikacji wskazanej nowelizacji. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najczęściej zadawanych pytań.  Dziś publikujemy trzeci z serii artykułów wyjaśniających kluczowe wątpliwości podatników.

Korekta faktury

Mechanizm podzielonej płatności może zostać wykorzystany przy fakturach korygujących. Jeżeli nabywca otrzyma fakturę korygującą zanim dokonał płatności za fakturę pierwotną, w komunikacie przelewu będzie miał możliwość uregulować zobowiązanie uwzględniając wartość z faktury korygującej. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (MF) z dnia 29 czerwca 2018 r. w tym celu powinien w komunikacie przelewu podać zarówno numer faktury pierwotnej, kwotę wynikającą z faktury pierwotnej jak również wartość wynikającą w faktury korygującej.

Sprzedający ma również możliwość dokonania zwrotu środków w ramach podzielonej płatności na rzecz nabywcy, np. w sytuacji udzielania rabatu posprzedażowego. W takiej sytuacji sprzedający wskazuje w komunikacie przelewu numer NIP nabywcy.

Pragniemy wskazać, że podstawą do dokonania korekty przy split payment jest jedynie faktura korygująca. W praktyce przy rozliczeniach z podmiotami zagranicznymi, często wykorzystywana jest tzw. nota kredytowa / credit note. W naszej ocenie wskazany dokument nie będzie stanowił podstawy do dokonania korekty przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Ograniczenie egzekucji ze środków zgromadzonych na rachunku VAT

Ustawodawca przewidział zamknięty katalog sytuacji, w których środki finansowe zgromadzone na rachunku VAT mogą zostać wykorzystane. Dodatkowo przepisy przewidują, że środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego w zakresie innych należności niż VAT. Tym samym, nie można wykluczyć, że w niektórych sytuacjach, podatnicy w trudnej sytuacji finansowej mogą posiłkować się tym rozwiązaniem w celu „zamrożenia” środków finansowych przed zajęciem komorniczym.

Aktualizacja polityki rachunkowości

Od 1 lipca banki oraz SKOK-i automatycznie utworzyły rachunki VAT dla przedsiębiorców posiadających rachunki rozliczeniowe. Zmiana w tym zakresie wiąże się z koniecznością aktualizacji polityki rachunkowości poprzez dodanie nowych kont do planu kont przez podatników prowadzących pełne księgi rachunkowe.

Zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8

Warto zaznaczyć, że podatnicy nie będą musieli aktualizować NIP-8 w związku z utworzeniem rachunku VAT.

Brak konieczności informowania kontrahentów o numerze rachunku VAT

Rachunek VAT nie jest samodzielnym rachunkiem rozliczeniowym i funkcjonuje wyłącznie w powiązaniu rachunkiem rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem w SKOK. Ministerstwo Finansów (MF) w  wyjaśnieniach opublikowanych 29 czerwca 2018 r. potwierdza, że ze względu na specyficzny charakter rachunku VAT, podatnicy nie mają obowiązku informowania kontrahentów o jego numerze. Podziału środków wskazanych w przelewie odpowiednio na rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT będzie dokonywał automatycznie bank na podstawie danych wskazanych w komunikacie przelewu dedykowanym do podzielonej płatności.

Nowe wzory deklaracji

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane zaktualizowane deklaracje VAT uwzględniające wprowadzone przepisy dotyczących podzielonej płatności i zwrotów podatku na rachunek VAT.

Przyśpieszony zwrot VAT na rachunek VAT

Wraz z wprowadzeniem regulacji dotyczącej podzielonej płatności został dodany nowy przepis umożliwiający otrzymanie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w przyśpieszonym terminie 25 dni, ale na rachunek VAT. Oznacza to że korzystając z tego mechanizmu, podatnik będzie miał ograniczoną możliwość korzystania ze środków, które wpłyną na rachunek VAT (tj. będzie mógł z nich korzystać zgodnie z przepisami).

W wyjaśnieniach MF wskazało, że podatnicy mają możliwość wnioskowania o zwrot podatku na rachunek VAT, niezależnie od tego czy zwrot podatku wynika z faktur zapłaconych przy wykorzystaniu mechanizmu split payment.

Jednocześnie, warto mieć na uwadze, że składając deklarację podatnik ma wybór w jakim trybie wnioskuje o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (standardowym, przyśpieszonym, na rachunek VAT). Nie ma jednak możliwości, by wystąpić w jednej deklaracji o zwrot części nadwyżki na rachunek VAT, a pozostałej części na rachunek rozliczeniowy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz praktyczny poradnik podatnika, w którym znajdziesz podsumowanie najczęściej pojawiających się wątpliwości, związanych z mechanizmem podzielonej płatności wraz z odpowiedziami ekspertów EY!

Czytaj poradnik


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>