Pierwsze dni split payment. Praktyczny poradnik podatnika. Cz. 2

Izabela Sadlik
Izabela Sadlik Starszy Konsultant
kontakt

Czy split payment można stosować również do zapłaty zaliczki, jakie zasady stosować do częściowego odliczenia VAT i z czym się wiąże przekazanie środków na rachunek rozliczeniowy – wyjaśniają dziś eksperci EY.

1 lipca weszły w życie długo oczekiwane przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment). Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości podatników dotyczących praktycznych implikacji wskazanej nowelizacji. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najczęściej zadawanych pytań.  Dziś publikujemy drugi z serii artykułów wyjaśniających kluczowe wątpliwości podatników.

Częściowa płatność

Podatnicy mają dowolność dokonując płatności przy wykorzystaniu komunikatu przelewu dotyczącego split payment, ponieważ mogą dokonać zapłaty całości albo części podatku wynikającego z faktury. Dodatkowo, chcielibyśmy podkreślić, że to podatnik decyduje czy zapłaci w split payment jedynie kwotę VAT czy również kwotę netto.

W konsekwencji, mogą mieć miejsce rozliczenia w których np.:

  • kwota netto będzie wyrażona w walucie obcej
  • kwota netto będzie uregulowana w innej formie

a kwota VAT zostanie zapłacona w ramach podzielonej płatności.

Tym samym, split payment może być wykorzystywany również do dokonywania m.in. płatności zaliczkowych, przedpłat, rat, w sytuacji gdy płatność dokonywana jest na podstawie posiadanej faktury. 

Częściowe odliczenie VAT

Uregulowanie zobowiązania w formie split payment nie jest uzależnione od faktycznego odliczenia podatku naliczonego. Ministerstwo Finansów (MF) w  wyjaśnieniach opublikowanych 29 czerwca 2018 r. potwierdza, że forma dokonania płatności w ramach split payment nie zależy od tego, czy podatnik skorzysta z prawa do odliczenia VAT i w jakiej części.

Tym samym, dokonując płatności np. za ratę leasingową za samochód osobowy, podatnik może dokonać płatności pełnej kwoty podatku wykazanego na fakturze w ramach mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie od tego, że odliczy 50% VAT.

Przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma możliwość wystąpienia do urzędu skarbowego o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy / rachunek SKOK. Przepisy przewidują katalog sytuacji, w których naczelnik US odmawia przekazania środków. Jedną z negatywnych przesłanek jest tzw. uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT nie zostanie wykonane lub zaległość podatkowa w VAT.

Przepisy nie precyzują, czy w takiej sytuacji naczelnik nie wyrazi zgody na „uwolnienie” środków zgromadzonych na rachunku VAT w pełnej wnioskowanej wysokości czy tylko w części.

W objaśnieniach MF wskazało, że w sytuacji, gdy podatnik wystąpi o przekazanie określonej kwoty z rachunku VAT, posiadając zaległość w VAT na określoną kwotę (niższą niż kwota wskazana we wniosku), odmowa w zakresie „uwolnienia środków” będzie dotyczyła wyłącznie kwoty odpowiadającej posiadanej zaległości podatkowej w VAT powiększonej o odsetki za zwłokę na dzień wydania decyzji.

Warto mieć na uwadze, że naczelnik Urzędu Skarbowego będzie weryfikował tylko zaległość w VAT, a nie w zakresie innych podatków.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz praktyczny poradnik podatnika, w którym znajdziesz podsumowanie najczęściej pojawiających się wątpliwości związanych z mechanizmem podzielonej płatności wraz z odpowiedziami ekspertów EY!

Czytaj poradnik


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>