Pierwsze dni split payment. Praktyczny poradnik podatnika. Cz. 1

Izabela Sadlik
Izabela Sadlik Starszy Konsultant
kontakt

Czy strony powinny podpisać umowę o rezygnacji z mechanizmu split payment, kiedy możemy dokonać podzielonej płatności – m.in. na te pytania odpowiadają eksperci EY.

1 lipca weszły w życie długo oczekiwane przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT (split payment). Pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości podatników dotyczących praktycznych implikacji wskazanej nowelizacji. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najczęściej zadawanych pytań. Dziś publikujemy pierwszy z serii artykułów wyjaśniających kluczowe wątpliwości podatników.

Zasada swobody umów a split payment

Warto podkreślić, że kupujący ma wybór formy płatności – czy realizować ją na dotychczasowych zasadach, czy w formule split payment. Z ostatnio opublikowanego stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, że sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie wyraża zgody na stosowanie rozliczeń w formie podzielonej płatności. To oznacza, że Ministerstwo pozostawia stronom dowolność w zakresie umownego ukształtowania formy wzajemnych rozliczeń, w tym wyłączenia rozliczania płatności w formie split payment.

W naszej ocenie, jeśli strony podejmą decyzję o wykluczeniu stosowania takiej formy płatności, powinny umieścić odpowiednie klauzule w pisemnej umowie. Umożliwi to podmiotom gospodarczym dochodzenie roszczeń na drodze cywilnoprawnej jeśli jedna z nich nie będzie przestrzegać przedmiotowych postanowień. Pragniemy zaznaczyć, że to rekomendacja w obecnym stanie prawnym, gdy nie ma ukształtowanej praktyki w tym zakresie i nie możemy przewidzieć, jakie będzie praktyczne podejście organów i sądów w przyszłości.

Kiedy możemy dokonać podzielonej płatności

Płatność w systemie split payment może być dokonana za fakturę z wykazaną kwotą podatku.

Ministerstwo Finansów podkreśla w wydanych objaśnieniach podatkowych z 29 czerwca 2018 r. dotyczących stosowania mechanizmu podzielonej płatności, że mechanizm split payment może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości dokonania podzielonej płatności, w szczególności w następujących sytuacjach:

  • przy płatności za tzw. fakturę pro forma – pro forma nie jest fakturą na gruncie obowiązujących przepisów VAT
  • przy zbiorczych przelewach – konieczna jest wskazanie danych dotyczących pojedynczej faktury – w Objaśnieniach MF doprecyzował że przewiduje możliwość przelewów zbiorczych wyłączenie w sytuacji gdy:
  1. podatnik przekaże niezbędne informacje dla każdej pojedynczej płatności i
  2. bank będzie dysponował rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi na zidentyfikowanie danych dotyczących płatności za poszczególne faktury  – tak by było możliwe powiązanie konkretnej płatności z konkretną fakturą
  • przy rozliczeniach tzw. not kredytowych
  • przy rozliczeniach na rzecz podmiotów prowadzących rachunki w zagranicznych bankach – obecnie rachunki VAT prowadzone są wyłącznie dla rachunków utworzonych w polskich bankach lub oddziałach banków zagranicznych działających w Polsce
  • płatnościach w walucie obcej – obecnie obowiązujące przepisy przewidują podzieloną płatności wyłącznie w złotych polskich
  • płatność za fakturę, na której nie zostały wykazany VAT należny (np. w związku z zastosowaniem odwrotnego obciążenia) jak również pozostającymi poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania)
  • uregulowania zobowiązania na podstawie innego tytułu, niż płatność za fakturę (np. na podstawie umowy)

Płatność od 1 lipca

Płatność w systemie split payment może być dokonana od 1 lipca 2018 r. Nie ma przy tym znaczenia, że faktura za która jest dokonywana płatność została wystawiona przed tą datą.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz praktyczny poradnik podatnika, w którym znajdziesz podsumowanie najczęściej pojawiających się wątpliwości, związanych z mechanizmem podzielonej płatności wraz z odpowiedziami ekspertów EY!

Czytaj poradnik


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>