Pełnomocnicy z EY reprezentują Dong Yang Electronics w sprawie przed TSUE

5 września 2019 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Uczestnikami rozprawy z ramienia EY byli: Alina Barkowa oraz pełnomocnicy Dong Yang Electronics w składzie: Michał Goj, Izabela Rymanowska, Tomasz Dziadura oraz Dorota Pokrop, która wygłosiła przemówienie w imieniu klienta.

Sprawa dotyczy bardzo problematycznego zagadnienia jakim jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (SMPDG) na gruncie VAT. TSUE zmierza do odpowiedzi na pytania:

  1. Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na terytorium Polski, można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 44 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej?
  2. Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?

Wydaje się jednak, że kluczowe będzie tutaj udzielenie odpowiedzi na pytanie kiedy faktycznie można mówić o powstaniu SMPDG w VAT – bo pomimo tego, że rozstrzygnięć w tym temacie było już sporo, to wciąż jest dużo wątpliwości jak pojęcie SMPDG należy interpretować.

O doniosłości poniższej sprawy może świadczyć fakt, że oprócz pełnomocników stron głos zabrali również pełnomocnicy Rzeczpospolitej Polskiej, Wielkiej Brytanii oraz Komisji Europejskiej, a opinię przygotuje Rzecznik Generalny Juliane Kokott.

Jakie będzie rozstrzygnięcie? I jak szeroko wypowie się TSUE? Na ten moment tego jeszcze nie wiadomo. Nieco więcej dowiemy się 14 listopada 2019 r., bo na wtedy zostało zapowiedziane wydanie opinii Rzecznika Generalnego w tej sprawie.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>