Parafina w węglu drzewnym bez zwolnienia

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Jedną ze zmian jest wykreślenie z ww. rozporządzenia §6 pkt 3, na podstawie którego zwolnieniu z podatku akcyzowego podlegały oleje napędowe oznaczone kodem CN 2710 19 41, wykorzystywane na cele olejów elektroizolacyjnych – transformatorowych oraz olejów procesowo – technologicznych.

Za taki olej uznawana była np. parafina ciekła frakcja C14 – C17. Jednym z zastosowań parafiny jest używanie jej jako komponentu do produkcji węgla drzewnego.

W indywidualnej interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2015 r. (IPPP3/443-1229/14-5/SM) Minister Finansów stwierdził, że parafina używana do produkcji węgla drzewnego jako komponent jest olejem procesowo – technologicznym, w związku z czym, podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Niestety, nowelizacja rozporządzenia o zwolnieniach od podatku akcyzowego spowodowała, że powyższe rozstrzygnięcie jest już nieaktualne, a podmioty, które nadal zwalniają ciekłą parafinę oznaczoną kodem CN 2710 19 41 do produkcji węgla drzewnego robią to bez podstawy prawnej. W podobnej sytuacji znajdują się również przedsiębiorcy używający parafiny ciekłej jako oleju procesowo – technologicznego do produkcji innych wyrobów niż węgiel drzewny.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>