Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała zasady kontroli w 2019 r.

Konstanty Dobiejewski
Konstanty Dobiejewski Associate Partner
kontakt

W związku  z planowanymi kontrolami, firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na wprowadzone w ostatnim czasie regulacje, w tym na zasady przetwarzania danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan kontroli na 2019 r. Kontrole obejmą sektory: budownictwa, przemysłu spożywczego, leśnictwa, zakłady produkujące wyroby tartaczne i wyroby z drewna,  zakłady gospodarki komunalnej (głównie zajmujące się odpadami), przedsiębiorstwa rolne oraz zakłady, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w ramach nadzoru rynku maszyn i urządzeń. Kontrole PIP będą skupiały się na aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy planuje także dokonanie kompleksowej oceny stanu przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów BHP, w zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach górniczych oraz w placówkach handlowych. PIP skontroluje m.in. czy przestrzegane są przepisy wprowadzonej w ubiegłym roku ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

W odniesieniu do problematyki prawnej, kontrole będą koncentrowały się na takich zagadnieniach jak:

  • czas pracy
  • wypłata wynagrodzenia za pracę
  • problematyka umów cywilnoprawnych i należności z tego tytułu

Zweryfikowana zostanie poprawność stosowania regulacji prawnych dotyczących umów terminowych, obowiązujących od 2016 r. W związku z wejściem w życie w 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zaplanowane zostały kontrole także w tym zakresie. Kontrolą objęte zostanie także sprawdzenie legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców.

Skontrolowane zostaną także podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy. W agencjach pracy tymczasowej i u pracodawców użytkowników zweryfikowane zostaną m.in. okresy wykonywania pracy tymczasowej i prawidłowość zatrudniania. Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje także przeprowadzenie kontroli dotyczących polskich firm delegujących pracowników do czasowego wykonywania pracy za granicą.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy przewidująca zmiany obowiązków pracodawców dotyczących  prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Kontrole obejmą także przestrzeganie nowych regulacji.

Należy pamiętać, że Państwowa Inspekcja Pracy może przekazywać ustalenia swoich kontroli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ZUS i Urzędu Skarbowego. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na funkcjonowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jako przedmiot zainteresowania ZUS oraz monitoring wizyjny oraz zasady przetwarzania danych pracowników oraz kandydatów do pracy jako zagadnień stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania Prezesa UODO.

Współpraca: Anna Gosławska


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>