Państwo chce skuteczniej walczyć z oszustami

Tomasz Rolewicz
Tomasz Rolewicz Associate Partner
kontakt

Ogromna skala wyłudzeń w podatku VAT sprawia, że problem przestępczości skarbowej przyciąga coraz więcej uwagi organów ścigania, sądów i polityków. Tylko w 2014 r. blisko 10 000 osób zostało prawomocnie skazanych za przestępstwa skarbowe, wielokrotnie więcej podatników poniosło kary za wykroczenie związane z nierzetelnym rozliczeniem podatków. Mimo tego, Państwo cały czas przegrywa walkę ze zorganizowaną przestępczością podatkową.

W ostatnich latach podjęto szereg działań, których celem jest ograniczenie skali przestępczości skarbowej – obserwujemy zmiany legislacyjne zmierzające w tym kierunku, coraz częstsze i skuteczniejsze kontrole podatkowe, a niedługo wejdzie w życie obowiązek raportowania w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ostatnio, do tego wzmożonego wysiłku postanowiła przyłączyć się również Prokuratura.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Prokurator Krajowy powołał zespół do spraw wypracowania rozwiązań podnoszących skuteczność wykrywania wyłudzeń podatku VAT i ścigania tych przestępstw. Zadaniem zespołu ma być wypracowanie rozwiązań podnoszących skuteczność wykrywania wyłudzeń podatku VAT i ścigania sprawców tych przestępstw, w szczególności dokonywanych w ramach tzw. przestępstw karuzelowych. W skład zespołu weszli prokuratorzy – eksperci od przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Również sądy zaczynają coraz poważniej traktować przestępców podatkowych. W marcu br. Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał jednego z oskarżonych w sprawie wyłudzenia zwrotu podatku VAT na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności, pozostali oskarżeni skazani zostali na kary od 3 do 4 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich orzeczono także obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody, przepadek równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa oraz wysokie grzywny.

Skuteczniejsze działania prokuratury i coraz surowsze wyroki sądów sprawią być może, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego zaczną wreszcie spełniać swoją prewencyjną funkcję. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że wzmożona aktywność wymiaru sprawiedliwości w walce z VAT-owskimi wyłudzeniami nie dotknie także uczciwych przedsiębiorców, którzy mieli nieszczęście współpracować z nieuczciwym kontrahentem – tak, jak często podchodzą do tego organy podatkowe, w przypadku odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>