Pakiet przewozowy – nowe regulacje i obowiązki dla firm dokonujących przewozu towarów wrażliwych

18 kwietnia 2017 r. w życie wchodzi ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.  Dotyczy ona wszystkich podmiotów: (podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu) dokonujących przewozu towarów tzw. wrażliwych.

Pod pojęciem towarów wrażliwych należy rozumieć  w szczególności:  alkohol, tytoń, papierosy, oleje ropy naftowej, preparaty smarowe oraz oleje roślinne.
Decydującą przesłanką, która będzie decydowała o konieczności wypełnienia nowych obowiązków związanych z pakietem przewozowym, będzie rodzaj przewożonego towaru, bez względu na wielkość środka transportu.

Obowiązki firm

Na przedsiębiorcach będzie ciążył obowiązek każdorazowego zgłoszenia obrotu towarami wrażliwymi do systemu monitorowania SENT. Jest on dostępny na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W celu obsługi systemu SENT zainteresowane podmioty powinny założyć zaufany profil e-PUAP oraz złożyć elektroniczny wniosek z podaniem wymaganych danych osobowych. System wygeneruje powiadomienie e-mail, w którym znajdziemy informację, że osoba zakładająca profil ma 14 dni na potwierdzenie poprawności podanych danych w jednym z zaufanych punktów, których lista jest dostępna na platformie w trakcie składania wniosku.
Podstawą do monitorowania przewozu towarów jest system SENT, którego wersja testowa dostępna jest już na stronach Krajowej Administracji Skarbowej. Firmy powinny zadbać o odpowiednie procedury, które wskażą odpowiednie praktyki dotyczące jego użytkowania, ponieważ to na właścicielach firm ciążyć będą kary za niepoprawną obsługę systemu SENT.

Katalog kar

Niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy będzie skutkowało nałożeniem kar, które grożą podmiotom wysyłającym, odbierającym, przewoźnikom i osobom kierującym.

Najdotkliwsza z nich grozi za brak zgłoszenia przewozu w systemie SENT i wynosi 46% wartości przewożonego towaru, jednak nie mniej niż 20 000 zł i grozi podmiotowi wysyłającemu lub odbierającemu – w zależności od tego na kim ciążył obowiązek dokonania zgłoszenia.

Kary grożą także za niedokonywanie aktualizacji w systemie czy też zgłoszenie nieprawdziwych danych. W tych wypadkach nie przekraczają 10 000 zł.
Ustawa dodatkowo przewiduje również szereg innych opłat, które poniosą przedsiębiorcy. Np. w przypadku nałożenia na środek transportu zamknięć urzędowych przewoźnik zapłaci kaucję w wysokości 1000 zł (którą można odzyskać). Opłatom podlega również strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych środków transportu i towarów. Opłaty wynoszą od 39 zł do 196 zł za dobę strzeżenia środka transportu (plus opłata za usunięcie – od 476 zł) albo 4 zł za metr kwadratowy (lub 80 gr. za metr sześcienny) za strzeżenie towaru (plus opłata za usunięcie 1508 zł).
Powyżej wymienione kwoty mają charakter kary pieniężnej lub opłaty urzędowej. Oddzielną kategorią jest możliwość wymierzenia grzywny kierującemu środkiem transportu w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.

Niezależnie od powyższego, ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnianych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>