Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorców czeka mała rewolucja przy ustalaniu podstawy opodatkowania VAT. Z ustawy o VAT zniknie dotychczasowy przepis. W jego miejsce resort finansów chce wprowadzenia nowych w większym stopniu odzwierciedlających przepisy dyrektywy. Pierwszym nowym elementem, który zwraca uwagę jest katalog tego, co dodatkowo włączać się będzie do podstawy opodatkowania. Przykładowo cały czas […]


Jest propozycja, aby wojewódzki sąd administracyjny (WSA) filtrował skargi podatników. Po takiej analizie miałby decydować, czy skarga kasacyjna jest w danym przypadku zasadna i czy powinna wpłynąć do NSA. Takie zmiany przygotował Naczelny Sąd Administracyjny do nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa). Pomysł ten jest chybiony i narusza konstytucyjne prawa obywateli, w tym […]


Ministerstwo Finansów ma plan jak ograniczyć konieczność podwyższania stawek VAT w przypadku kiedy przekroczenie poziomu zadłużenia Polski jest efektem nagłych zmian na rynku walutowym. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie dodatkowego miernika do przeliczania relacji między długiem publicznym a produktem krajowym brutto. Przepisy ustawy o VAT stanowią o wzroście stawek VAT jeśli relacja państwowego długu publicznego do […]


Tylko do końca roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zwolnień ze stosowania kas fiskalnych. Projekt kolejnego minister finansów skrzętnie ukrywa. To błąd. Właściciele firm muszą mieć czas na kupienie kas, ich wdrożenie, fiskalizację i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tych urządzeń. Oczywistą tendencją resortu finansów jest obejmowanie jak najszerszej grupy podatników obowiązkiem ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych. […]


Urzędy gmin produkują tony niepotrzebnych papierów. Jedna z warszawskich gmin zamiast decyzji o wysokości podatku od nieruchomości wysyła do mieszkańców zawiadomienia o wszczęciu postępowania podatkowego, w sprawie ustalenia wysokości daniny należnej fiskusowi. Gdy zdezorientowany podatnik idzie do urzędu, słyszy: proszę zignorować pismo. Jednocześnie dowiaduje się, że dostanie kolejne – o terminie na zapoznanie się z […]


Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania w VAT – uznał w uchwale z 25 czerwca 2012 r. NSA (sygn. akt I FPS 2/12). Z ekonomicznego punktu widzenia trudno nie zgodzić się z tym rozstrzygnięciem. Przedsiębiorca, który otrzymuje premię pieniężną, ostatecznie […]