NSA w wyroku z sierpnia br. uznał, że faktury wystawione przez podmiot udostępniający swoim klientom tzw. karty paliwowe, pozwalające na bezgotówkowe nabywanie np. paliwa do samochodów czy usług serwisowych, nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. Klienci bowiem dokonywali zakupów nie u wystawcy karty, lecz u tzw. partnerów serwisowych. Sąd uznał więc, że podmiot będący […]


Biura podróży świadczące usługi na rzecz klientów nie zawsze będą korzystać ze specjalnej procedury rozliczania VAT. Jeśli dane dostawa jest realizowana samodzielnie przez biuro, to specjalna procedura nie znajduje zastosowania – uznał w ostatnim wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie; sygn. akt C-557/11). Specjalna procedura rozliczania VAT jest […]


W przyszłym tygodniu Sejm rozpoczyna pracę nad największymi od 1 maja 2004 r. zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług, zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów. Projekt ten zakłada daleko idące zmiany, mające na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy o VAT do przepisów unijnych, w tym wdrożenie dyrektyw Rady i wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. […]


Od 1 stycznia 2013 r. z ulgi na złe długi przedsiębiorca będzie mógł skorzystać po 150 dniach zwłoki w zapłacie za fakturę, a nie jak jest dziś po 180 dniach. Nie będzie też trzeba zawiadamiać dłużnika o korzystaniu z ulgi. To zmiany, które zawiera projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, który został […]


 

„Względy techniczne” to każda obiektywna okoliczność natury technicznej niemająca błahego charakteru, w tym również zły stan techniczny budynku, który bez gruntownego remontu nie nadaje się do użytkowania – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 2289/10). Tym samy sąd dał nadzieję podatnikom na bardziej liberalną interpretację tego pojęcia i możliwość obniżenia ciężaru podatku od […]


 

Podatnicy, którzy dopiero zaczynają korzystać z internetu i dotychczas nie odliczali od dochodu wydatków na sieć będą mieli prawo do tej ulgi także od 1 stycznia 2013 r. Gdy zdecydują się na preferencję będzie im ona przysługiwać przez dwa lata. To poprawki, które zostały wprowadzone do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą […]