Ministerstwo Finansów ma plan jak ograniczyć konieczność podwyższania stawek VAT w przypadku kiedy przekroczenie poziomu zadłużenia Polski jest efektem nagłych zmian na rynku walutowym. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie dodatkowego miernika do przeliczania relacji między długiem publicznym a produktem krajowym brutto. Przepisy ustawy o VAT stanowią o wzroście stawek VAT jeśli relacja państwowego długu publicznego do […]


Tylko do końca roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zwolnień ze stosowania kas fiskalnych. Projekt kolejnego minister finansów skrzętnie ukrywa. To błąd. Właściciele firm muszą mieć czas na kupienie kas, ich wdrożenie, fiskalizację i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tych urządzeń. Oczywistą tendencją resortu finansów jest obejmowanie jak najszerszej grupy podatników obowiązkiem ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych. […]


Urzędy gmin produkują tony niepotrzebnych papierów. Jedna z warszawskich gmin zamiast decyzji o wysokości podatku od nieruchomości wysyła do mieszkańców zawiadomienia o wszczęciu postępowania podatkowego, w sprawie ustalenia wysokości daniny należnej fiskusowi. Gdy zdezorientowany podatnik idzie do urzędu, słyszy: proszę zignorować pismo. Jednocześnie dowiaduje się, że dostanie kolejne – o terminie na zapoznanie się z […]


Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania w VAT – uznał w uchwale z 25 czerwca 2012 r. NSA (sygn. akt I FPS 2/12). Z ekonomicznego punktu widzenia trudno nie zgodzić się z tym rozstrzygnięciem. Przedsiębiorca, który otrzymuje premię pieniężną, ostatecznie […]


Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął założenia do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez tydzień resort finansów pracował nad zmodyfikowaniem nowelizowanych zasad dotyczących ulgi na dziecko. Udało się. Rodzice z jednym dzieckiem odliczą ulgę od podatku, jeśli ich dochód roczny nie przekroczy 112 tys. zł. Początkowo miało to być 85 528 zł. To […]


Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – potwierdził NSA w uchwale z 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2/12). To rozstrzygnięcie jest istotne dla wszystkich firm, które poniosły wydatki adaptacyjne kwalifikowane jako inwestycje w obcym środku trwałym, np. zmieniają biuro i przenoszą się […]