Trwają prace polskich i amerykańskich urzędników nad zmianą umowy podatkowej między oboma krajami. Obecna konwencja pochodzi z lat 70. i nie przystaje do obecnych standardów. Od wielu lat spodziewana była modyfikacja umowy podatkowej z USA. Wynikało to w szczególności z faktu, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, które nie mają w umowie z USA […]


Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie Kraft Foods (C-588/10) zbiera swoje żniwo. Okazuje się bowiem, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie zamyka sprzedawcy drogi do obniżenia obrotu. Jeśli sprzedawca podejmie odpowiednie kroki, a mimo to nie uzyska potwierdzenia doręczenia korekty, to powinien mieć prawo skorygować VAT należny od sprzedaży na rzecz „nierzetelnego” […]


Ostatnie lata w zakresie podatkowych umów międzynarodowych to nieustające pasmo zmian. To proces dynamiczny i intensywny. Jednym z celów jest uszczelnienie systemu fiskalnego. Modyfikacje w umowach mają trzy główne kierunki, które nie są tajemnicą, bo oficjalnie przedstawił je resort finansów. Pierwszy kierunek ma na celu poszerzenie liczby umów, które mają pełną klauzulę wymiany informacji. Chodzi […]


Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorców czeka mała rewolucja przy ustalaniu podstawy opodatkowania VAT. Z ustawy o VAT zniknie dotychczasowy przepis. W jego miejsce resort finansów chce wprowadzenia nowych w większym stopniu odzwierciedlających przepisy dyrektywy. Pierwszym nowym elementem, który zwraca uwagę jest katalog tego, co dodatkowo włączać się będzie do podstawy opodatkowania. Przykładowo cały czas […]


Jest propozycja, aby wojewódzki sąd administracyjny (WSA) filtrował skargi podatników. Po takiej analizie miałby decydować, czy skarga kasacyjna jest w danym przypadku zasadna i czy powinna wpłynąć do NSA. Takie zmiany przygotował Naczelny Sąd Administracyjny do nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa). Pomysł ten jest chybiony i narusza konstytucyjne prawa obywateli, w tym […]