Jeśli pracownik otrzymuje świadczenie rzeczowe od pracodawcy, od jego wartości powinien – w większości przypadków – być zapłacony podatek dochodowy od osób fizycznych – tak uważają organy podatkowe. Coraz częściej podobne stanowisko prezentują sądy administracyjne. Zgodnie z ostatnio wydanymi orzeczeniami, dotychczasowe podejście do opodatkowania PIT świadczeń rzeczowych dla pracowników ulega zaostrzeniu m.in. w następującym zakresie: […]


Sam fakt, że mieszkańcy osiedla posiadają grunt, na którym znajduje się droga – bez tytułu prawnego – nie oznacza, że mamy do czynienia z posiadaniem zależnym. Organ podatkowy powinien w każdym przypadku ocenić, z jakim posiadaniem mamy do czynienia – uważa WSA w Gdańsku (wyrok o sygn. akt I SA/Gd 799/12). Sprawa, którą zajmował się […]


Ministerstwo Finansów wycofało się na razie ze zmian w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). Wszystko dlatego, że na etapie prac legislacyjnych zostało zgłoszonych bardzo dużo negatywnych opinii do projektu. W związku z tym podatnicy jeszcze przez jakiś czas skorzystają z dobrodziejstw SKA. Prowadzenie firmy w formie SKA daje przedsiębiorcom spore przywileje podatkowe. Osoby, które mają udziały […]


Dyrektywa VAT ma również zastosowanie do towarów, które nie zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej, a zatem z celnego punktu widzenia – mają status niewspólnotowy – potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) w wyroku o sygn. akt C-165/11. Wyrok ten, mimo że dotyczy słowackiej legislacji, ma również istotne znaczenie dla nas. W Polsce również trwała […]


Trzecia ustawa deregulacyjna, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2013 r. wprowadzi kilka istotnych zmian w zakresie rozliczania leasingu. Większość z tych modyfikacji będzie korzystna dla podatników. Pierwsza grupa zmian dotyczy leasingu nieruchomości. Dziś jest tak, że aby umowa dotycząca nieruchomości podlegających amortyzacji mogła była uznana za umowę leasingu operacyjnego musi być zawarta na co najmniej […]


Sejm uchwalił w końcu tzw. dużą nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Teraz jeszcze podpis prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw. Część jej przepisów wejdzie w życie1 kwietnia 2013 r. Pozostałe od 1 stycznia 2014 r.   Prace nad tą obszerną nowelą trwały długo, bo 8 miesięcy. Debata nad poszczególnymi rozwiązaniami chwilami była […]