Jeżeli w umowie ubezpieczenia samochodu osobowego określana jest wartość pojazdu, wówczas składki obliczane na podstawie tego parametru mogą być zaliczone do kosztów w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote – potwierdził minister finansów. Dealerzy samochodów uzyskali rozstrzygnięcie wątpliwości wynikających z niejednoznacznych interpretacji przepisów dotyczących możliwości zaliczenia […]


Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy można traktować, jako wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – uznał NSA. To przełomowe stanowisko w klasyfikacji tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia wydatków związanych z kredytem zaciągniętym w celu wypłaty dywidendy do kosztów uzyskania przychodów od lat budzi wiele kontrowersji. Toczone na tym tle spory […]


Ostateczny kształt przepisów ustawy o grach hazardowych „potencjalnie” mógł podlegać obowiązkowej konsultacji z Komisją Europejską – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 19 lipca 2012 r. w połączonych sprawach C-213/11, C-214/11 i C-215/11 (Fortuna, Grand i Forta) częściowo przyznał rację przedsiębiorcom. Ostateczną ocenę w tym zakresie Trybunał pozostawił jednak sądom krajowym. Obowiązująca od stycznia […]


Szanowni Państwo Ministerstwo Finansów przygotowało dużą nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, nad którą trwają prace. Jedna ze zmian polega na całkowitym przemodelowaniu zasad powstawania obowiązku podatkowego. Zgodnie z propozycją MF obowiązek ten ma powstawać z końcem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę (niemal bez wyjątków), co oznacza m.in. konieczność […]


Ministerstwo Finansów nie chce zgodzić się na przekazywanie 1% PIT z zeznań emerytów i rencistów przez ZUS – wynika z poniedziałkowych doniesień prasowych. Problem w tym, że ułatwienia nie mogą dotyczyć wybranej grupy podatników. Każda osoba rozliczająca podatek dochodowy od osób fizycznych może podzielić się 1% swojego PIT z wybraną organizacją pożytku publicznego. Wymaga to […]


Podatnikiem VAT jest osoba, która samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą. Jednak z prowadzeniem działalności nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji jednorazowej transakcji, np. dotyczącej sprzedaży gruntów. Bardziej precyzyjne przepisy w tym zakresie mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. To dobra wiadomość dla podatników. Obecne definicje podatnika i działalności gospodarczej zawarte w ustawie o […]