Dyrektywa VAT daje państwom członkowskim możliwość wprowadzenia dodatkowych (oprócz obrotu) sposobów ustalania proporcji odliczenia VAT. Polska nie wprowadziła jednak żadnej innej opcji, co oznacza, że proporcja może być określana wyłącznie na podstawie obrotu podatnika, nawet jeśli inna metoda lepiej odzwierciedlałaby faktyczne przeznaczenie danego wydatku – napisała Aleksandra Sewerynek z Ernst & Young w komentarzu do […]


W specjalnym dodatku do Jurysdykcji Podatkowej zamieszczony został przegląd najciekawszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opracowany przez Zespół Podatków Pośrednich oraz Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych Ernst & Young. Przedstawione wyroki dotyczą rozstrzygnięć w zakresie podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie autorów opracowania przedstawione wyroki mają istotne znaczenie dla praktyki stosowania i […]


9 grudnia Ministerstwo Gospodarki ogłosiło długo wyczekiwany nabór wniosków na dotacje. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z funduszy UE do 2013 roku dla realizacji dużych projektów inwestycyjnych produkcyjnych i usługowych w ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podstawowe zasady kwalifikowania projektów w tym działaniu pozostały takie same jak w poprzednich rundach. Inwestycje […]


 

Koniec roku to dobry moment na dokonanie przeglądu wydatków pod kątem ewentualnego zastosowania ulg podatkowych. Kupując i wdrażając np. systemy informatyczne (ale nie tylko) warto pamiętać o uldze na nowe technologie (tzw. uldze technologicznej) funkcjonującej od 2006 roku w polskim systemie podatkowym, zarówno w CIT, jak i PIT. Po okresie bardzo niskiego wykorzystania, jej popularność […]