Pisma podatkowe będzie mogła dostarczać administracja skarbowa z innego państwa Unii Europejskiej tylko w wyjątkowych sytuacjach, urzędnicy ze Wspólnoty będą mogli brać udział przy sprawdzaniu podatników, prowadzone będą kontrole jednoczesne, a wymiana informacji o podatnikach zostanie znacznie poszerzona. To tylko część zmian, które zawiera projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, autorstwa Ministerstwa […]


Resort finansów kontynuuje prace w zakresie modyfikacji obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę oraz podpisywania nowych umów – dotyczących wymiany informacji. W tym obszarze pod koniec stycznia br. podpisane zostały przez Polskę: protokół do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Indiami oraz nowa umowa w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych z […]


Sam fakt prowadzenia działalności w zakresie kultury nie oznacza , że wszystkie budynki należące do wytwórni filmowej będą zwolnione z podatku od nieruchomości – uznał WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 172/12). W analizowanej przez sąd sprawie, spółka prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu dóbr kultury, przy czym, jest ona przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą […]


Będąc członkiem zarządu – menedżerem w spółce, działanie podatnika nie mieści się w definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o VAT. Działaniom podatnika nie można bowiem przypisać spełnienia warunku samodzielności, który stanowi cechę działalności gospodarczej. W związku z tym świadczenie przez podatnika usług objętych kontraktem menedżerskim nie podlega VAT – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w […]


Menedżer, który od swojego pracodawcy dostaje służbowy komputer, komórkę czy samochód uzyskuje przychód, od którego trzeba odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych – uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 709/11. To dość kontrowersyjne stanowisko. Stanowisko NSA potwierdziło interpretację organów podatkowych. Urzędnicy skarbowi doszli bowiem do wniosku, że przychód menedżerów powstaje nawet wówczas, […]


Wiceminister finansów Maciej Grabowski oraz ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull podpisali 13 lutego zupełnie nową Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Zastąpi ona umowę z 1974 r. Wiceminister wierzy, że umowa ma szansę być ratyfikowana jeszcze […]