Urzędy skarbowe mają pełny dostęp do rejestru obywateli PESEL. Gdy następują w nim zmiany danych, np. związane z meldunkiem, czy ewidencją, fiskus od razu o nich wie. Dzięki temu, podatnik nie musi już za każdym razem aktualizować danych w urzędzie skarbowym. Niestety tak łatwo nie mają cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają popracować w naszym kraju na podstawie […]


Podleganie opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania rezydencji podatkowej. Nie ma on bezpośredniego związku z faktycznym ponoszeniem ciężaru podatku przez podatnika, a także przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych. Takie stanowisko zajął minister finansów w interpretacji ogólnej z 3 lipca 2012 r. (nr DD5/033/4/12/RDX/DD-363). […]


Jeszcze nie ostygło stanowisko Ministerstwa Finansów, które przekonywało, że bezpłatnej pomocy prawnej nie da się zwolnić ani z VAT, ani z PIT, a już resort gospodarki takie zwolnienia proponuje. Propozycje dotyczące zwolnienia z podatku usług pro bono przewidują bowiem założenia do trzeciej ustawy deregulacyjnej, autorstwa MG, które są na etapie uzgodnień międzyresortowych. Pomysł zasadniczo oceniam […]


Bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego nie zostanie przerwany, jeśli fiskus rozpocznie postępowanie karnoskarbowe, ale nie zawiadomi o nim podatnika. To wnioski z ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 30/11). Według TK art. 70 par. 6 Ordynacji podatkowej narusza konstytucyjną zasadę zaufania do stanowionego prawa. To dobra wiadomość dla podatników. Oznacza bowiem, że fiskus nie przerwie […]


Przedsiębiorca, który zajmuje się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów może zapłacić należną akcyzę w Polsce. Potem wywozi towary do innego kraju Unii, gdzie po raz drugi musi uregulować akcyzę. Po spełnieniu określonych warunków podatnik może odzyskać zapłacony w kraju podatek. Przepisy przewidują maksymalnie 90-dniowy termin na jego zwrot. Problem tylko w tym, że celnikom wcale nie spieszy […]


Ministerstwo Finansów chce zmian w opodatkowaniu VAT przy nieodpłatnym przekazywaniu towarów. Chodzi o prezenty, np. darowane kontrahentom, czy próbki towaru, które mogą przetestować klienci. Większość modyfikacji powinna być korzystna dla przedsiębiorców. Choć dla części z nich mogą one oznaczać dodatkowe obowiązki. Jedno jest pewne: nowe zasady rozliczania VAT od prezentów będą bardziej precyzyjne. Kluczowe zmiany […]