Błędy w deklaracjach, zeznaniach, czy innych dokumentach składanych do skarbówki to żadna nowość. Występują one od zawsze. Co więcej, od lat są to te same pomyłki. Podobnie sytuacja wygląda z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowej (ORD-IN). Jeśli wnioskodawca wypełni podanie niezgodnie z przepisami nie ma co liczyć, że otrzyma odpowiedź. W związku z tym zarzut […]


Przepisy dotyczące przedstawicieli podatkowych w VAT znajdą się w odrębnym rozdziale. Będą bardziej szczegółowe i liberalne niż obecnie. Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT, który opracowało Ministerstwo Finansów. Dzięki tym zmianom instytucja przedstawiciela podatkowego może w końcu ożyć, bo dziś niestety wydaje się być martwa. Od dawna w ustawie o VAT […]


Szanowni Państwo     Ministerstwo Finansów przygotowało dużą nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, nad którą trwają prace. MF chce przedłużyć funkcjonowanie ograniczeń w prawie do odliczenia VAT w odniesieniu do samochodów. Zgodnie z obecnymi przepisami, które miały wejść w życie 1 stycznia 2013 r., prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT z tytułu […]


Usługi świadczone przy likwidacji szkód o charakterze technicznym nie mogą być zwolnione z VAT. Z kolei te związane z rozpatrywaniem roszczeń zwolnieniem objęte być mogą. Taki podział w najnowszej interpretacji ogólnej proponuje minister finansów. Czy słusznie? Nie do końca. W zależności od rodzaju i zakresu posiadanych przez osoby ubezpieczone polis, jak również od strategii ekonomicznej […]


Co chwilę jesteśmy świadkami dementowania pogłosek o prowadzeniu prac nad wprowadzeniem w Polsce podatku katastralnego. Zaprzeczają temu zarówno przedstawiciele rządu, jak i samego Ministerstwa Finansów. Ostatnie dementi zostało opublikowane przez MF w czerwcu. Mam wrażenie, że koncepcja podatku katastralnego działa na wszystkich jak czerwona płachta na byka, stąd udane – jak na razie – uniki […]


Terminy ustawowe określone dla kontroli dotyczą postępowania prowadzonego tylko przez organ jednej instancji. Oznacza to, że intencją ustawodawcy nie było wprowadzenie rocznego limitu czasowego dla wszystkich kontroli łącznie prowadzonych u danego podmiotu przez wszystkie uprawnione organy. Jeśli tak by miało być, to art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnosiłaby się do organów […]