Tylko działalność gospodarcza prowadzona w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) jest zwolniona z podatku. Problem w tym, że trudno prowadzić działalność tylko na terenie SSE. Fiskus zazwyczaj żąda podatku od aktywności prowadzonej poza strefą. Sądy podchodzą do tego bardziej liberalnie wiążąc ze sobą działalność w strefie i poza nią, a tym samym obejmując całość biznesu zwolnieniem. […]


 

Znaczna część przepisów dużej nowelizacji ustawy o VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 r., a nie jak pierwotnie zakładano 1 lipca 2013 r. Taką decyzję przy poparciu resortu finansów podjęła sejmowa podkomisja. To słuszne posunięcie. Tak istotna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która zmieni część rozliczeń o 180 stopni w […]


Gdy pracodawca nie może ustalić wartości nieodpłatnego świadczenia po stronie konkretnego pracownika, samo otrzymanie przez podwładnego możliwości skorzystania z imprez integracyjnych nie przesądza o powstaniu u niego przychodu ze stosunku pracy – uznał w jednym z ostatnich wyroków WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1038/12). W analizowanej przez sąd sprawie, spółka organizuje imprezy dla […]


Od przyszłego roku tylko podatnicy, którzy dotychczas nie korzystali z ulgi internetowej, będą mogli pomniejszyć swój dochód o wydatki na korzystanie z sieci. W konsekwencji, jeśli dziś w gospodarstwie domowym internet finansuje mąż i korzysta z ulgi, od 2013 r. za korzystanie ze światłowodu może płacić żona i wtedy ona będzie miała prawo do odliczenia. […]


Dzisiaj Podkomisja Finansów Publicznych spotkała się po raz drugi w sprawie nowelizacji ustawy o VAT. Podczas pierwszego posiedzenia Posłowie wysłuchali przedstawicieli MF i ich ocenę znaczenia zmian oraz zaproszonych gości i ich zastrzeżenia do projektu. Tak na prawdę wątpliwości koncentrowały się wokół kilku tematów: momentu powstania obowiązku podatkowego, zasad odliczania VAT z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych […]


Dziś w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT), podatnik jednocześnie wykazuje podatek należny, a także ma prawo do wykazania podatku naliczonego w tej samej wysokości. Transakcja jest więc w pełni neutralna. Od lipca 2013 r. ma się to zmienić. Nowelizacji art. 86 ustawy o VAT chce w tym zakresie […]