Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług autorstwa Ministerstwa Finansów jest po trzecim czytaniu w Sejmie. Projekt trafił teraz do Senatu. Na tym etapie prac legislacyjnych zmiany są już mało prawdopodobne. Wszystko dlatego, że wiele ważnych poprawek zostało wprowadzonych na etapie prac komisji sejmowej. Wspomniana nowela VAT to obszerny projekt zmian. Modyfikuje on przepisy […]


Od 1 stycznia 2013 r. zniknie obowiązek formalnego potwierdzania zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Wystarczające będą uzgodnienia – chociażby ustne – między podatnikami. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Jeśli zmiany w tym zakresie […]


Zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni będą mogli wybrać, jak udokumentować transakcję – fakturą czy rachunkiem. Tak będzie od 1 stycznia 2013 r. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i […]


Jeśli podatnik rozpoczął użytkowanie tylko części budynku, podczas gdy pozostała jego część jest nadal w budowie, podatek od nieruchomości należy zapłacić tylko od części używanej – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok o sygn. akt II FSA 2445/10). Sprawa, którą zajął się sąd dotyczyła sytuacji, gdy podatniczka nie zakończyła budowy budynku, nie wykończyła go, ale rozpoczęła […]


Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy świadczący usługi ciągłe, np. dostawy mediów, nie będą musieli rozpoznawać obowiązku podatkowego w VAT z każdej wpłaty zaliczki czy przedpłaty otrzymanej od klienta. To korzystna zmiana dla przedsiębiorców. Na etapie prac sejmowej podkomisji resort finansów uznał, że pierwotnie planowane zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT są zbyt […]


Sejm przyjął ustawę o redukcji niektórych obciążeń w gospodarce. Przewiduje ona zmiany m.in. w ustawie o VAT, PIT i CIT. Jej regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Trzecia ustawa deregulacyjna, autorstwa Ministerstwa Gospodarki przewiduje modyfikacje np. w metodzie kasowej VAT stosowanej przez małych podatników. Od przyszłego roku nie będzie już obowiązywał 90-dniowy termin, […]