Jedną z podstawowych zasad wprowadzonych przez RODO jest zasada rozliczalności. Przerzuca ona na organizacje ciężar wykazania, że podmioty te przestrzegają przepisy powołanego rozporządzenia. Przełożenie zasady rozliczalności na proces przejęć korporacyjnych oznacza, że badanie due diligence musi obejmować także analizę stanu ochrony danych osobowych w przejmowanym podmiocie lub grupie podmiotów.


Informatycy prowadzący działalność jednoosobową mogą korzystać z ulgi IP Box – potwierdza Dyrektor KIS w najnowszych interpretacjach. Dla programistów to przede wszystkim korzyść finansowa, dla firm z branży IT to ważne narzędzie do walki z brakami kadrowymi.