Oficjalne „tak” w sprawie obowiązkowego split payment

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

Akcept obowiązkowego split paymentu na szczeblu unijnym umożliwia wprowadzenie w Polsce nowych regulacji. Teoretycznie, mogą zacząć obowiązywać już w marcu 2019 r.

Unijna Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych oficjalnie zaaprobowała wprowadzenie w Polsce obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 19 lutego została opublikowana ostateczna decyzja wykonawcza w tej sprawie. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

1 lipca weszła w życie regulacja wprowadzająca nieobowiązkowy split payment. Polska wnioskowała jednak o objęcie części obszarów obowiązkiem wprowadzenia podzielonej płatności – chodzi o branże, szczególnie narażone na wyłudzenia VAT.

Czy coś się zmieniło w porównaniu do projektu decyzji?

Przypomnijmy, Komisja UE proponowała, aby obowiązkowy split payment objął szeroki zakres 152 grup towarów i usług. Chodzi o towary i usługi najbardziej narażone na wyłudzenia VAT.

Ostateczna decyzja nie wprowadza zasadniczych zmian w porównaniu z opublikowanym w styczniu br. projektem ani co do zakresu obowiązywania obowiązkowego split payment, ani co do dat granicznych. I tak, rozwiązanie nadal dotyczyć będzie szerokiego spectrum towarów i usług, w tym również z branż do tej pory nieobjętych ani odwróconym obciążeniem, ani solidarną odpowiedzialnością (np. sprzedaż części samochodowych i motocyklowych, czy węgla kamiennego i brunatnego). Co więcej, ww. przepisy mogą formalnie zacząć obowiązywać już od początku marca 2019 r. Trudno jednak zakładać tak krótkie vacatio legis, choć z drugiej strony samo wdrożenie przepisów krajowych to – w porównaniu do długotrwałego procesu uzyskiwania zgody UE – już czysta formalność.

O czym należy pamiętać stosując split payment?

Nie zmieniły się także podstawowe założenia mechanizmu. Obowiązkowy split payment będzie miał zastosowanie wyłącznie do transakcji między podatnikami będącymi przedsiębiorcami (B2B) i będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe. Obejmie on wszystkich dostawców/usługodawców, w tym także dostawców/usługodawców niemających siedziby w Polsce, w związku z czym muszą oni posiadać rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. To ważne także w kontekście tzw. białej listy rachunków bankowych, które należy stosować, aby mieć prawo do zaliczenia wydatków do KUP (stosowny projekt przepisów jest niezależnie procedowany).

Nie ma na razie mowy o innych modyfikacjach (np. split payment w płatnościach kartą czy dla przelewów walutowych), co nie oznacza, że i w tym zakresie nie należy spodziewać się zmian w przyszłości. Więcej na ten temat w raporcie EY: Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności.

Zobacz raport

Jak przygotować się do zmian?

Jak już wspominaliśmy, z praktyki EY wynika, że podatnicy, których okoliczności rynkowe nie zmusiły do wykorzystania split paymentu, z tego rozwiązania korzystali dotychczas bardzo niechętnie. Tymczasem już niebawem płatność dokonywana za nabycie m.in. laptopów, telefonów komórkowych, części samochodowych czy usług budowlanych może być dozwolona wyłącznie z wykorzystaniem podzielonej płatności. Oznacza to, że każdy podmiot dokonujący nabycia towarów i usług tzw. branż wrażliwych, będzie musiał być gotowy – operacyjnie i systemowo – do realizacji przelewów z użyciem split payment. Dla wielu firm, pełne przygotowanie do tego zadania zajmie bardzo dużo czasu.

Dlatego już dziś konieczna jest weryfikacja planowanych na najbliższe miesiące transakcji i ustalenie potencjalnych kroków awaryjnych, tak aby nie blokować realizacji transakcji objętych nowych wymaganiem. W wielu przypadkach nie obejdzie się bez uaktualnienia systemów księgowych dla samego uruchomienia mechanizmu, a jeszcze poważniejszym zadaniem może się okazać planowanie cash flow z uwzględnieniem gotówki tymczasowo zablokowanej na rachunku VAT.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>