Odliczenie VAT przy zakupie okularów korekcyjnych dla pracowników ciągle problematyczne

W dniu 14 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn. IBPP2/443-810/14/AB), w której odmówił pracodawcy prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu okularów korekcyjnych (szkieł kontaktowych) dla swoich pracowników. Wpisuje się ona w niekorzystną w ostatnim czasie linię interpretacyjną organów podatkowych.

Wnioskodawca wyraził opinię, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za zakup okularów korygujących dla pracownika przysługuje mu na gruncie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. z uwagi na fakt, że zakupione okulary są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatnik podkreślił, że zakup okularów korygujących wzrok służy pracownikom do realizacji czynności opodatkowanych w miejscu i w czasie pracy oraz zapewnia bezpieczne wykonywanie obowiązków służbowych, natomiast same okulary pozostają własnością Spółki. Co więcej, gdyby nie z przepisów prawa pracy nie wynikał obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, Spółka nie byłaby zobligowana do ponoszenia takich kosztów.

Organ uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Podkreślił on, że w opisanym przypadku to pracownik dokonuje nabycia okularów korekcyjnych dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i to właśnie on – a nie pracodawca, który tylko finansuje ich zakup – posiada prawo do rozporządzania okularami jak właściciel (wchodzi w ekonomiczne władztwo tego przedmiotu). Dodatkowo, z samego faktu wystawienia faktury na pracodawcę nie można wywodzić prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury.

Rozstrzygnięcie to zbieżne jest ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na interpelację poselską opublikowaną 19 listopada 2014 r. przez wiceministra finansów, w której podkreślił on, iż pracodawca mógłby odliczyć VAT w związku z zakupem okularów korekcyjnych dla pracowników, gdyby posiadał prawo do rozporządzania nimi jak właściciel. Byłoby to możliwe, gdyby przykładowo w zakładzie pracy istniał wewnętrzny spis regulacji określający warunki udostępniania okularów, np. tylko na użytek służbowy i nakładający obowiązek ich zwrotu po godzinach pracy (oraz po ustaniu stosunku pracy).

Kreuje się w efekcie tendencja do tego, aby uzależnić możliwość odliczenia VAT przy zakupie okularów korekcyjnych dla pracowników od szczegółowych warunków ich użytkowania.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>