Od stycznia nowe wymogi przy 0% VAT dla WDT

Jedną z nowości będzie obowiązek uzyskania od nabywcy oświadczenia o transporcie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa. Tymczasem ponad 53% firm deklaruje, że takiego oświadczenia nie uzyskuje.

Już za niecałe dwa miesiące zaczną obowiązywać nowe zasady w zakresie dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zaostrzone zostaną obowiązki dokumentacyjne konieczne do zastosowania preferencyjnej VAT. To efekt wejścia w życie rozporządzenia Rady (UE) 2018/1911 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

Co się zmieni?

Podatnik, chcąc skorzystać z 0% stawki VAT przy WDT, będzie musiał posiadać odpowiednią kombinację dwóch dowodów z poniższych grup dokumentów:

1) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów (podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów);

2) dokumenty nieodnoszące się do wysyłki (polisa ubezpieczeniowe, dokumenty bankowe, dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, poświadczenie odbioru).

Dokumenty będą musiały być wydane przez dwa podmioty niezależne od siebie, od sprzedawcy i od nabywcy.

Dodatkowym wymogiem, w przypadku transportu towarów przez nabywcę, będzie obowiązek uzyskania od niego oświadczenia, potwierdzającego że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Na uzyskanie oświadczenia przepisy przewidują rygorystyczny, krótki termin – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

Powyższe obostrzenia wynikają wprost z rozporządzenia unijnego. Dodatkowe wprowadza polski projekt zmian w przepisach implementujący do polskich przepisów zmiany w Dyrektywie VAT. Chodzi o konieczność podania przez nabywcę podatnikowi swojego numeru VAT UE (i to, co więcej, numeru ważnego w momencie rozpoczęcia wysyłki towarów) oraz złożenie prawidłowej informacji podsumowującej VAT UE.

Mało czasu na przygotowanie

Na podstawie badania przeprowadzonego przez EY można stwierdzić, że polscy przedsiębiorcy nie są jeszcze przygotowani do zmian*. O ile więcej niż połowa (ponad 55%) respondentów nie ma problemów z uzyskaniem dokumentów, które zostały wystawione przez dwa podmioty niezależne od siebie, od sprzedawcy i od nabywcy, to już 25% nie wie czy posiada takie dokumenty lub nie potrafi tego ustalić.

Zupełnie odwrotnie statystyki wyglądają także przy uzyskiwaniu oświadczeń nabywcy do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. Tutaj ponad 53% badanych firm deklaruje, że nie uzyskuje oświadczenia w terminie. Około 37% badanych uzyskuje oświadczenie na czas, z czego ok. 1/3 oświadczeń nie zawiera kompletu informacji takich informacji jak: data wystawienia; nazwa lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; data i miejsce przybycia towarów; identyfikacja osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

Powyższe pokazuje, że w kwestii przygotowania do nowych obowiązków polscy podatnicy mają jeszcze wiele do zrobienia. Przede wszystkim warto już teraz zastanowić się nad możliwościami zabezpieczenia zastosowania stawki 0%, wdrożyć nowe zasady poboru i obiegu dokumentacji transportowej, uwrażliwić i przeszkolić pracowników (księgowości, logistyki, magazynów itp.), ale także porozumieć się z kontrahentami i spedytorami by odpowiednio zmodyfikować zapisy umowne.

Chcesz poznać pomysły EY na zabezpieczenie stawki 0% do dostaw międzynarodowych i mieć pewność, że procedury w Twojej firmie spełniają nowe wymogi?

Zapraszamy do kontaktu!

Wypełnij test „0% VAT dla WDT”
Rozwiązanie EY: Zmiany VAT w transakcjach międzynarodowych – wsparcie dla CFO, CEO

*Test EY: 0% VAT dla WDT


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>