Obowiązkowy split payment od września 2019 r.!

Tomasz Wagner
Tomasz Wagner Starszy Menedżer
kontakt

1 września 2019 r. – to wedle projektu ustawy data wejścia w życie przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności. To zmiana, na którą należy przygotować się z wyprzedzeniem.

Półtorej setki dostaw objętych nowym obowiązkiem

150 pozycji liczy projektowany Załącznik 15 do ustawy o VAT. Katalog ten obejmuje dostawy m.in.:

 • wyrobów stalowych, prętów, rur, drutów, złota, cynku, miedzi, aluminium, odpadów, surowców wtórnych, złomu
 •  szeroko rozumianych usług budowlanych – bez względu na status sprzedawcy czy fakt odsprzedaży takich usług
 • komputerów, telefonów, telewizorów, konsol do gier, drukarek, aparatów fotograficznych
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
 • benzyny silnikowej, olejów napędowych
 • węgla, koksu, brykietu

i dotyczy wszystkich płatności powyżej 15.000 zł (brak innych warunków).

Wymienione powyżej towary i usługi pokrywają się zasadniczo z katalogiem towarów i usług objętych odwróconym obciążeniem. Oznacza to, iż ustawodawca rezygnuje z tej ostatniej instytucji i na fakturach dokumentujących tego rodzaju usługi pojawi się znów podatek VAT. Trafi on jednak na wyodrębniony rachunek VAT sprzedawcy, do którego sprzedawca będzie miał ograniczony dostęp.

Poza tym gronem, ciekawą nową kategorią jest dostawa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Ta zmiana może wywołać małe trzęsienie ziemi na rynku, dla którego dotychczas nie przewidziano żadnych specyficznych rozwiązań na gruncie przepisów o VAT.

Nowe, drakońskie sankcje!

Prawdziwe trzęsienie ziemi wywoła z pewnością propozycja nowych sankcji, jakie będą grozić stronom transakcji objętych obowiązkowym split payment:

 • nabywcy, który wbrew obowiązkowi nie użyje mechanizmu podzielonej płatności grozić będzie brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz nałożenie na niego sankcji równej 100% podatku naliczonego,
 • sprzedawca, który nie umieści na swojej fakturze informacji o obowiązkowej podzielonej płatności również podlegać ma sankcji równej 100% wykazanego na fakturze podatku,
 • dodatkowo, za złamanie nowych obowiązków będzie groziła sankcja na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego.
Co nowego w porównaniu do przepisów pierwotnych?

W dotychczasowym procesie legislacyjnym ustawodawca zebrał wiele sugestii co do zmian do mechanizmu podzielonej płatności i wybrane z nich były przedmiotem pogłębionej dyskusji. Finalnie jednak sam mechanizm pozostaje w projekcie bez istotnych korekt. Najbardziej w oczy rzuca się umożliwienie dokonywania przelewów zbiorczych. Takie będą dozwolone w odniesieniu do faktur otrzymanych od tego samego dostawcy w okresie maksymalnie jednego miesiąca. To ważna nowość dla podatników, nawet jeśli nie adresuje jeszcze wszystkich bolączek związanych z realizacją tzw. przelewów zbiorczych. Ciekawie wygląda również sytuacja podatników zagranicznych, którzy w Polsce dokonywać będą dostaw objętych obowiązkową podzieloną płatnością. Takie podmioty będą obowiązane do otworzenia rachunku w polskim banku, jednak koszty jego utrzymania będą zwracane przez polski urząd.

Pieniądze na rachunku VAT staną się również bardziej „mobilne”. Od września można będzie je wykorzystać na zapłatę wybranych podatków, cła i ubezpieczeń społecznych.

Co podatnik musi sprawdzić już teraz?

Przy zmianach podatkowych podatnicy często odkładają weryfikację swoich obowiązków do czasu wejścia w życie nowych przepisów. Tym razem jednak, szczególnie biorąc pod uwagę nadchodzące sankcje, działanie wyprzedzające jest szczególnie wskazane.

 1. Istotnym kłopotem dla podatników może być terminowe wprowadzenie zmian systemowych – tak aby umożliwić sobie realizację przelewów w podzielonej płatności bezpośrednio z poziomu systemu księgowego.
 2. Dodatkowo, zmianie podlegać będzie zawartość faktur (nowa pozycja za której brak grozi sankcja).
 3. Pod dużym znakiem zapytania pozostaje możliwość oznaczenia w systemie konkretnych faktur jako podlegających opłaceniu w reżimie split payment oraz sposobu importu danych niezbędnych do wygenerowania komunikatu (jak choćby numer faktury czy NIP sprzedawcy). Temat tym bardziej istotny im księgowość bardziej zautomatyzowana (lub w rękach zagranicznych dostawców, np. Shared Service Center zlokalizowane poza Polską, a nawet Europą).
 4. W przypadku korzystania z podzielonej płatności niezmienne pozostaje pytanie o wpływ na cash flow i z zaplanowaniem sposobu wykorzystania środków, które trafią na rachunek VAT.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>